IKT-Norge avviser høyttenkningen fra Arbeiderpartiets Kåre Simensen om å legge en medielisens eller avgift på PC’er og mobiltelefoner. – Dette forslaget vil føre til digitale klasseskiller, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

IKT-Norge er sterkt kritisk til å legge en medielisens eller avgift på PC’er og mobiltelefoner fordi de kan benyttes til å se TV.

– Folk kjøper ikke primært PC eller mobiltelefon for å se TV, en slik avgift vil også ramme alle andre og mer relevante bruksområder for PC og mobil, sier Bjercke. Han legger til at en slik avgift vil føre til at produktene blir dyrere. Avgiften kan dermed forsterke de digitale klasseskillene i samfunnet gjennom at lavinntektsgrupper ikke har råd til anskaffe digitale hjelpemidler de ellers er avhengige av.

Primærfunksjonen til en PC er å være et verktøy i jobb eller utdanning. PC og mobiltelefon er i dag et helt nødvendig verktøy i alle yrker.

– Vi tviler på at Finansdepartementet eller Kulturdepartementet kjøper inn PC’er for å bruke dem til å se på TV, sier Bjercke. Han legger til at mobilbruk og bredbånd allerede er skattelagt dersom arbeidsgiveren betaler for det. På stadig flere områder i samfunnet forutsettes det at du har tilgang på digitale verktøy. Mer og mer av kontakten mellom borgerene og det offentlig foregår digitalt. – At flest mulig får tilgang på dataverkøy vil også være avgjørende for en bedre og mer effektiv offentlig sektor, sier Bjercke.

IKT-Norge frykter også at en avgift på PC og mobiltelefon vil være svært byråkratisk og administrativt vanskelig å innføre. Det vil også by på store utfordringer å avgrense avgiften.

– Vi er med på en diskusjon om TV-lisensens framtid, men å utvide den til også å omfatte PC og mobiltelefon er feil vei å gå, sier Bjercke.

– NRK har selv valgt å legge ut deler av sitt innhold gratis – dette er positivt. Lisensdiskusjonen bør også utløse en diskusjon rundt NRKs forretningsmodell, avslutter Bjercke

For ytterligere informasjon eller kommentar, kontakt Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge på mobil 93038742.