I følge tallene fra Samordnet opptak er det en økt søkning til alle kategorier IT-studier. Samlet ligger øningen på mellom 6 og 1 prosent, men enkelte studier øker kraftig. Datateknikk ved NTNU øker med hele 30 prosent og flere av informatikkstudiene ved UiO øker også over 20 prosent.

Dette viser at IKT-Norges kampanje for å rekruttere flere unge til It-studier; shift.no bærer frukter. Dette har sammen med mange andre tiltak og økt fokus på rekruttering også ved studiestedene bidratt til å få søkertallene opp. Nå er det imidlertid viktig at vi fortsetter arbeidet, Fortsatt ligger IT-studiene lavt i forhold til hva de gjorde for fem til ti år siden.

Les mer om IKT-Norges kampanje på www.shift.no