Da BenQ bestemte seg for å legge ned mobilvirksomheten i Europa stanset de rett og slett alle utbetalinger og smalt igjen døra. På utsiden stod operatører, distributører, forhandlere, servicepartnere, sluttbrukere og sågar selskapets egen europeiske organisasjon måpende tilbake.

I vakumet som fulgte hadde serviceverkstedene ingen å sende regning for garantireparasjoner til. En periode ble telefonene like vel reparert, men til slutt måtte verkstedene si stopp.

Iherdige forsøk på å få BenQ til å ta ansvar har så langt ikke ført frem.

Spleiser
Nå har imidlertid bransjen gått sammen for at du som sluttbruker ikke skal lide unødig. Samarbeidet er helt enestående, og betyr at operatører, distributører og forhandlerkjeder bidrar med penger for å holde serviceapparatet i gang.

BenQs nordensjef, Rune Tufte, sier til Mobilen.no at han er imponert over at bransjen tar dette ansvaret. – Her har selskaper som normalt er konkurrenter gått sammen i et gedigent spleiselag. Jeg synes det er fantastisk flott at bransjen stiller opp på denne måten. Det er vi takknemlige for.

Betydelig beløp
Nøyaktig hvor mye ordningen koster vil Tufte ikke si, men han bekrefter at det dreier seg om betydelige beløp. Han kan heller ikke si noe om hvor lenge overgangsordningen kan holdes i live.

– Vi forventer at BenQ løser dette raskt, sier Tufte.

Enestående for Norge
Nå håper han at det skal være mulig å få til lignende overgangsordninger i de øvrige nordiske landene. Det kan imidlertid bli vanskelig. Ikke mange land kan skilte med et like sterkt samhold i bransjen som det de norske selskapene her har vist.