I UNIMOD-prosjektet utvikler prosjektdeltakerne løsninger for multimodale, personaliserte brukergrensenitt. Slike grensensitt skal bidra til vesentlig bedre kognitiv tilgjengelighet og enklere bruk av elektroniske tjenester. Prosjektets løsninger rettes spesielt mot grupper med ulike typer kognitive funksjonshemninger. Løsningene skal bidra til 30% økning i bruken av deltakerbedriftenes elektroniske tjenester, og at minst 80% av brukerne i deres brukerundersøkelser skal oppleve løsningene som betydelig forbedret. Løsninger som kompenserer for kognitive utfordringer vil forenkle bruken for alle brukere, og på den måten både forbedre datakvaliteten og øke effektiviteten i bruk av elektroniske tjenester.

Løsningene bygger på mellomvare som skal bl.a. generere brukerprofiler vha. IKT-støttet kartlegging av brukernes kognitive fedigheter. Løsningen blir implementert innenfor tre tjenesteområder:

   1. Kart og geografisk informasjon
   2. Elektroniske skjemaer og datafangst
   3. Økonomi- og virksomhetsstyring

Partnere og finansiering UNIMOD-konsortiet består av:

    * 1 bransjeorganisasjon (IKT-Norge)
    * 1 industrikonsern (Åstvedt)
    * 4 SMB-er (Karde, More, Norkart, Tellu)
    * 2 forskningsinstitusjoner (Brunel University, Norsk Regnesentral)
    * 1 offentlig virksomhet (Brønnøysundregistrene)

IKT-Norge er prosjekteier. Karde har prosjektledelsen og utfører FoU-oppgaver i flere av prosjektet moduler.

Den totale innsatsen i UNIMOD-prosjektet er ca. 75 månedsverk over en knapp 3-årsperiode, med oppstart i begynnelsen av 2007. Hovedfinansieringen kommer fra VERDIKT-programmet i Norges forskningsråd. Partnerne legger også ned en betydelig egeninnsats.

For mer informasjon om prosjektet – kontakt prosjektleder Riitta Hellmann, tlf 98211200.