Konferansen vil være spesielt aktuell for de av IKT-Norges medlemmer som har kunder og samarbeidspartnere innen offentlig sektor.

The first International Conference on Technology for Participation and Accessible eGovernment Services bringer sammen praktikere og forskere fra hele Europa. Paul Timmers fra EU-kommisjonen og Bruce Perens fra Free Software and Open Source community holder keynote-foredrag.

Workshopen har som målsetting å skape ny kunnskap om universell utforming i forbindelse med digitale medier. Workshopens arbeidsform er diskusjoner basert på korte faglige innpill ’short papers’. Vi oppfordrer medlemmene til å sende inn innspill, og til å delta på både konferansen og i workshopen.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Riitta Hellman, mobil 98211200.

UNIMOD-prosjektet er et FoU-prosjekt i IKT-Norge regi om universell utforming. Du kan lese mer om UNIMOD her.