IKT-Norge sparker igang 2013 med fokus på hva vi kan gjøre for våre nye medlemmer. Vi inviterer til uformelt møte hos oss med lett servering og tema rundt hva vi som organisasjon kan tilby dere.

Agenda:

  • Velkommen til vår næring – Per Morten Hoff
  • Hvordan få mest mulig ut av medlemskapet i IKT-Norge ved ansatte i IKT-Norge
  • Vi prelanserer Adopt a Startup-kampanjen! Vi kobler unge mot gamle og store mot små til det beste for alle. Dette er et samarbeid med StartUp Norway, ved Maja Adriaensen og Fredrik Syversen
  • Aktiviteter fremover: Apps4Norge, Apps for Brønnsøysund, samarbeid med Oslo kommune, med mer.
  • Oslo IKT-nettverk er en del av IKT-Norge, Bjarte Frøyland informerer om aktivitetene fremover
  • Status på såkornfond, andre kapital-muligheter

Velkommen!]