De siste fire årene har digitalisering for alvor blitt satt på den politiske dagsorden.

– Den neste regjeringen må sørge for at satsingen blir ambisiøs nok, slik at Norge blir en vinner i spørsmål som teknologikompetanse, datasikkerhet, infrastruktur og gode vilkår for gründer- og vekstbedrifter, sier IKT-Norges adm.dir. Heidi Austlid.

Bedre opsjonsbeskatning
Regjeringen har lovet betydelige forbedringer i opsjonsbeskatningen.

– Opsjonsbeskatning må bli en attraktiv, alternativ belønningsform for at oppstartselskaper skal kunne tiltrekke seg kompetente ansatte. Dette for å sikre at vi skaper flere nye arbeidsplasser, understreker Austlid.

Flere IT-studieplasser
Høyre har også lovet å øke utdanningskapasiteten på IT.

– Vi må minimum doble antallet IT-studieplasser i neste fireårsperiode fra 2000 til 4000 plasser. Samtidig forventer vi at valgkampløftet om å gi et obligatorisk opplæring i programmering i grunnskolen følges opp så raskt det er praktisk mulig. Slik sikrer vi digital kapasitet for fremtiden, sier Austlid.

– I tillegg må vi bruke digitalisering til å løse store velferdsutfordringer innen helsesektoren. IKT-Norge oppfordrer regjeringen til et taktskifte som skal danne fundamentet for en voksende e-helsenæring og gjøre Norge til en fremtredende e-helsenasjon, avslutter hun.