Over 100 stykker fra IKT-bransjen møtte opp til politikerdebatt på Bristol i morges. Politikere fra syv partier fikk selv stemme over og kommentere saker som spente fra Datalagringsdirektiv, organisering av it-politikken, bruk av IT som verktøy i miljøkampen til økt digital kompetanse i barnehagen. 

– Vi som politikere har så vidt begynt å skjønne hva vi kan bruke it til – Skatteetaten og St Olavs er bare begynnelsen, sa APs Wickholm i innledningen til debatten. 

Venstres Trine Skei Grande var tydelig på at IT kunne brukes til det meste, og denne holdningen sikret henne halvparten av stemmene fra de oppmøtte.

 – Tiden da politikere velger teknisk løsning er forbi. I dag setter vi rammer for teknologi og legger til rette. Jeg kommer til å snakke om klima, kunnskapssamfunn og fornyelse av velferdsstaten. Alt dette har grunnleggende IT i seg, sa Skei Grande. 

Se hele seansen her

Venstre oppnådde 48% av de oppmøttes stemmer. Høyre fikk 31%, SV 11%, KrF 4%, AP 2%, SP 2% og FrP 2%.
 
Organisering fremover
Debatten ble arrangert delvis fordi Fornyingsminister Heidi Grande Røys har beklaget seg over at ingen av kollegaene på Stortinget ønsker å diskutere IT-politkkk med henne. Høyres Trond Helleland parerte med at ”Hun har ikke politiske opponenter fordi hun ikke leverer interessante saker i stortinget. ” 

Flere partier ønsket en viss omorganisering av it-politikken, men ingen ønsket seg et eget IT-departement. Kritikken gikk mest på Fornyingsdepartementets manglende makt over andre departement.

FrP kalte Fornyingsdepartementet for et ”synsedepartement” uten reell innflytelse, Venstre ønsket en fornyingsminister som «slo igjennom i egen regjering», og Høyre ville ha tilbake sitt Moderniseringsdepartement.

– Vi vil samle it-politikken i ett departement. I dag er ansvaret pulverisert og spredd på flere dept, sa Helleland i Høyre.

– Det viktigste er at vi trenger kraftig satsing på forskning og utvikling i Norge.  Høyre har programfestet at 3% av BNP skal gå til forskning – da går vi fra å tenke gammelt industrisamfunn til moderne kunnskapssamfunnet, sa Helleland.

Gammel industri blir som ny, ved hjelp av IT
Det var bred enighet blant politikerne, foruten Skei Grande, om at dikotomien «kunnskapsindustri» og «tradisjonell industri» var kunstig.  De mente at kunnskapsindustrien styrker og fornyer den tradisjonelle industrien.

– Det er ikke så viktig å sette ord på det, men viktig å huske at vi har naturressurser og kompetanse som til sammen blir nye produkter. Det gir oss grunnlaget for å jobbe videre, sa Heidi Grande Røys.

Formuesskatten: Norge som filialland
Debattens største hjertesukk kom fra Øystein Moan i Visma som mener at Norge er i ferd med å bli et filialland. En formuesskatt uten tak tvinger gründere til å selge til utlendinger, og selv investere i eiendom.