Mange av våre medlemsbedrifter lurer på hva slags pensjonsordninger andre IKT-bedrifter velger. Derfor har Storebrand, vår samarbeidspartner innen pensjon, laget en oversikt som kan være til hjelp for våre medlemmer.

Storebrand forteller at mange bedrifter gjerne vil ha kjennskap til hvilke sparesatser som er vanlig i bransjen, om det spares fra første krone og om noen velger å gi sine ansatte høyere sparing i form av tilleggssparing for lønn over 7,1 G (640 000 kroner). Samtidig er det interessant å se om det er vanlig å knytte uførepensjon til pensjonsordningen sin.

Rundt 500 bedrifter i IKT-bransjen har sin pensjon i Storebrand, og nå har selskapet sett nærmere på hva slags pensjonsordninger som er vanlig blant disse. Oversikten viser hva slags ordninger de bedriftene som har tilpasset seg det nye regelverket for innskuddspensjon fra 2014 har valgt (se faktaboks). Så langt har 125 bedrifter i IKT-bransjen tilpasset seg reglene fra 2014.

  • [faktaboks boks_id=»21734″]I gjennomsnitt har de valgt en sparesats på 5 prosent. Dette er et høyt gjennomsnitt, og gir de ansatte et godt grunnlag for en god pensjon.
  • 67 prosent av IKT-bedriftene har også et tillegg til sparingen til alderspensjon for ansatte med lønn mellom 7,1 og 12 G (640 000 til 1 080 000 kroner), siden folketrygden ikke gir pensjonsopptjening for så høye lønninger.
  • Over halvparten av bedriftene, ca 55 prosent, har valgt å ta vekk bunnfradraget på 1 G (90 000 kroner) og spare fra første krone

84 prosent av IKT-bedriftene har valgt å også tegne uførepensjon, noe som gir de ansatte en ekstra trygghet om de skulle bli uføre.

Se mer om IKT-Norges medlemsfordeler i forbindelse med pensjonssparing her