Nofas bistår næringslivet med innovasjon ved å identifisere, prioritere og kommunisere forsknings- og utviklingsprosjekter, og deretter søke om offentlig midler til disse. Vi ønsker dem velkommen som medlem i IKT-Norge!

– Slik bidrar Nofas til at innovasjon faktisk skjer. Siden 2005 har vi hjulpet tusenvis av virksomheter. Resultatet for våre kunder har vært flere milliarder kroner i støtte til innovasjonsprosjekter, sier Lars Henrik Krogh, CEO og partner i Nofas.

Å forstå og kommunisere komplisert teknologi er krevende. Derfor har Nofas satset tungt på kompetanse.

kroghlarshenrik0111
Lars Henrik Krogh, CEO og partner i Nofas.

– Alle våre konsulenter har doktor- eller mastergrad. Dette gir Nofas dyp og bred bransjekunnskap innen bransjer som IKT, olje/gass, havbruk og miljøteknologi. Vårt mål er å være en samarbeidspartner som bidrar til våre kunders suksess. Vi tar kun betalt for jobben hvis kundene våre lykkes. På den måten er vår suksess avhengig av kundenes suksess. Slik er vi med på å skape fremtidens arbeidsplasser gjennom å øke norske bedrifters innovasjonsevne, forteller han.

IKT som største forretningsområde

Nofas ble etablert i 2005 og består i dag av nærmere 50 medarbeidere. De leverer innovasjonsrådgivning langs hele verdikjeden av innovasjon – fra idé til realisering av et produkt eller en tjeneste.

– Som del av dette bistår vi våre kunder med å fremskaffe offentlig finansiering til FoU-prosjekter fra blant andre Innovasjon Norge og Forskningsrådet, sier Krogh.

Nofas bidrar også med innspill og synspunkter i ulike fora når det gjelder utforming av forskningspolitikk og offentlige virkemidler for FoU.

– IKT representerer vårt største forretningsområde, og å bli medlem i IKT-Norge er en naturlig konsekvens av dette, sier han.

Brenner for å skape gode rammebetingelser

Krogh forteller at Nofas har hatt en jevn og sunn vekst innen både finansierings- og rådgivningstjenester.

– Det er stadig flere selskaper som ønsker å benytte våre tjenester til tross for økende konkurranse i markedet. Med nærmere 1200 teknologibedrifter over hele landet som kunder ser vi også et økende behov for å fasilitere prosjektsamarbeid på tvers av selskaper og sektorer. Dette er derfor et område vi satser på, i tillegg til fortsatt vekst innenfor våre kjerneområder. Vårt overordnede mål er å være en ambassadør og tilrettelegger for landets teknologi- og oppstartsbedrifter, og gjennom vår rolle bidra til å skape innovasjon og utvikling i norsk næringsliv, sier han.

Nofas har en stor kundebase i IKT-sektoren.

– Våre egne, og våre kunders interesser, samsvarer med IKT-Norges mål. Vi brenner for å skape gode rammebetingelser for utvikling av IKT-sektoren i Norge, og ser på nettverket IKT-Norge representerer som viktig for å nå våre mål om å bidra til en sterk og internasjonalt rettet IKT-bransje. IKT-Norge er en tydelig stemme som taler næringens saker på en god og konstruktiv måte, sier Krogh.

– Vi håper nå å kunne bidra med gode innspill til næringspolitikk og -utvikling gjennom vår lange erfaring med FoU-virkemidler. Flere av IKT-Norges bransjeforum er svært interessante for oss, og vi håper å kunne både bidra og lære gjennom deltakelse i disse, sier han.

Les mer om Nofas her

Er du nysgjerrig på medlemskap i IKT-Norge? Les mer her