Vi begynner klokken 14.00, med fremleggelse av forbrukerstatistikken på kamera – merkekjennskap og kjøpsprosessen.

Dernest har vi to bolker tenkt som inspirasjon og ”hjelp til selvhjelp”: Hans Geelmuyden skal snakke om pr i forbindelse med foto, og Espen Grimmert skal snakke om søkemotoroptimalisering

Ellers vil vi presentere det arbeidet som er gjort i bildegruppen samt rundt lansering av lagringsnormen, og annet arbeid som pågår i IKT-Norge som er relevant for Fotorådsmedlemmene.

Vi tar felles middag i etterkant, på Yaya – se www.yaya.no

Påmelding til Benedicte på bw@ikt-norge.no eller telefon 45 00 21 06. Vennligst oppgi navn på samtlige deltagere, og hvorvidt de skal være med på middag eller ikke.

Møtedeltagelse koster som i fjor kr 250. Middag og møte koster kr 850 for den første påmeldte fra hvert selskap; deltagere utover det koster kr 600.