VegvesenIKT-Norge og Difi har kåret vinneren av landets mest åpne offentlig etat. Som del av konkurransen Apps4Norge – der utviklere knivet om å lage de beste digitale løsningene basert på offentlige data, har vi også vurdert hvordan etatene har lagt tilrette for åpenhet og tilgang til offentlige data.En enstemmig jury lot seg begeistre av Statens vegvesens innsats for å  gjøre store mengder data om det norske veinettet tilgjengelig for viderebruk. Juryen la også vekt på at Vegvesenet har brukt den samme datakilden til egne tjenester som de har delt med viderebrukerne.“Dette er åpenhet av ypperste merke og gir viderebruksmiljøet en garanti for at datagrunnlaget er oppdatert og av best mulig kvalitet”, sier juryen i sin begrunnelse.

Helsedirektoratet og Norsk Kulturråd fikk også utmerkelser da prisen ble delt ut av Fornyingsminister Rigmor Aasrud på Digitaliseringskonferansen, onsdag 29. mai. Helsedirektoratet har, til tross for at de forvalter mye personsensitiv informasjon, tatt en viktig strategisk beslutning om at ikke-sensitiv helsedata i Norge skal deles og brukes. Denne beslutningen er godt forankret i organsisjonen, og vi kan vente oss store mengder tilgjengelige helsedata i tiden fremover.

Også Norsk kulturråd fikk rosende omtale, blant annet  for måten de har etablert seg som en tilbyder av kulturdata.  Arbeidet med å bygge en nasjonal infrastruktur og innhøsting av data fra lokale kulturinstitusjoner har gjort at de i dag kan tilby et rikt datagrunnlag for viderebruk.

Juryen for mest åpne etat besto av Thomas Nortvedt (FAD), Kristin Lyng (Meterologisk institutt), Liv Freihow (IKT-Norge) og Bjørn Holstad (Difi).