IKT-Norge har tidligere gått ut med en forventet vekst på 10%  i  det norske IKT-markedet i 2013. Med en slik vekst vil Norge være blant de mest vekstkraftige landene i Europa.

IDC (International Data Corporation) spår en vekst i verdens IKT-marked på 6% i 2013 (inklusive telekom). India vil ha 14% vekst, Brasil 14%, Russland 11% og Sør Afrika 8 prosent, USA 6%  og Japan 2%.

IDC peker spesielt på sterk vekst innen programvare, lagring, enterprise networks og mobile løsninger. Veksten i disse områdene utjevner en noe svakere vekst innen PC, server og telekom-utstyr. Lanseringen av Windows 8 i Q4 ventes å kunne booste omsetningen på PC og programvare.

IKT-omsetningen på verdensbasis vil i snitt øke med 5% i 2013 med en forventet omsetning på 3,8 billioner dollar.

IDC Nordic har også en interessant studie på Sverige på ERP-systemer, for de som opererer i dette markedet. 40% av ERP-systemene i Sverige er 12 år, eller enda eldre. Verdien av det svenske ERP-markedet er anslått til 9.4 milliarder SEK.  Markedet er fordelt i forhold til omsetning av ERP-systemer på 15% på SMB, 45% på medium størrelse og 40% på enterprise.  85% av omsetningen kommer fra 3800 bedrifter. Den nordiske omsetningen i ERP-markedet anslås til 26,1 milliarder SEK.

IDC spår størst vekst innen ERP i Norge og minst vekst i Danmark. SAP dominerer markedet i alle de nordiske land. Lawson og IFS har en sterk posisjon i Sverige, men er ikke like store i de andre nordiske markedene. Microsoft står spesielt sterkt i Danmark med ca 14% markedsandel. Oracle har en nordisk markedsandel på 4-6%. Visma har en markedsandel på 8% i Norge ifølge samme kilde (IDC). Når det gjelder store komplekse ERP-løsninger i Skandinavia er de største aktørene SAP, Microsoft, Visma og IFS. Agresso og Oracle har beholdt sin stilling og sine markedsandeler siste to år, mens øvrige aktører i dette markedet har hatt en noe svekket vekst i henhold til IDCs analyse.