Høyres siste programutkast for stortingsperioden 2017-2021 viser tydelig at digitalisering har blitt en hovedprioritet for partiet.

Spesielt viktig er det at Høyre vil integrere ferdigheter i informasjonsteknologi og digital utvikling bedre i fagene i skolen, og styrke elevenes digitale ferdigheter ved å la alle skoler tilby koding og programmering som valgfag.

– En tidlig start på digital kompetanse vil gi barn nyttige ferdigheter for resten av livet, og dette ser det ut til at Høyre nå tar på alvor, sier administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid.

En annen styrke ved programutkastet sett fra IT-næringens side er fokuset på et tydeligere skille mellom offentlige og private virksomheters roller. Høyre er tydelige i sitt budskap om at staten ikke skal drive konkurranse med private aktører på nye områder der markedet allerede fungerer.

– Næringslivet trenger forutsigbare rammebetingelser. Trygghet i at staten ikke dukker opp som en konkurrent er ekstremt viktig for små og store bedrifter som lever av å utvikle digital innovasjon, avslutter Austlid.