Statsbudsjett 2017: Venstre har lagt inn en rekke saker som IKT-Norge har spilt inn i budsjettprosessen.

– Takk til Venstre for at de har lyttet! I sitt alternative budsjett legger de inn 1000 flere IKT-studieplasser, øker satsing på programmering i grunnskolen, digital læring, styrker medfinansiering av lønnsomme IT-prosjekter, styrker ordningene for å styrke innovasjon i næringslivet, øker rabatten for ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift og en rekke andre saker IKT-Norge har spilt inn i budsjettprosessen, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

Hun sier at Venstre nå viser vei for resten av budsjettprosessen i høst.

– Vi oppfordrer regjeringspartiene til å støtte disse sakene fra Venstre! Og så er det fortsatt saker som ikke noe parti har tatt inn i sitt alternative budsjett. Vi savner et initiativ for å unngå at eiendomsskatten blir en potensiell skattebombe for datasentrene. Og vi skulle gjerne sett at Stortinget skjærte igjennom slik at Justisdepartementet ikke får lov til å lage en ny, statlig eID-løsning som undergraver de etablerte private leverandørene.