Heldagsseminaret arrangeres torsdag 8. mars 2007 kl. 09.00 – 16.00 på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo.

Formålet med seminaret er å gi et bilde av hvordan ulike aktører – innholdsutviklere, teknologileverandører og offentlige instanser – vurderer sitt handlingsrom og sine muligheter for bidra til å skape og vedlikeholde et levende, velfungerende marked for digitalt innhold i en skole der læremidlene skal tilbys elevene gratis. Seminaret veksler mellom korte, poengterte innledninger og diskusjoner.

Program:

09.00 – 09.30: Registrering – Servering av kaffe/te/mineralvann/frukt

09.30 – 09.45: Velkomsthilsen v/Hallstein Laupsa, Forleggerforeningen

Skolens behov for digitalt innhold

09.45 – 10.00: Pedagogisk innholdsutvikling v/Stein Dillevig

10.00 – 10.20: Tilgjengelighet av offentlig informasjon
Digitalisering av NRKs arkiver v/Svein Sandnes
ABM-sektorens digitaliseringsinitiativ/Norsk digitalt bibliotek v/ Anett Kolstad

Rettigheter og frikjøp av innhold
10.30 – 10.50: Kan deling og opphavsrett kombineres? v/Hans Petter Fuglerud, Kopinor

10.50 – 11.00: PAUSE

11.00 – 11.15: Myndighetenes veivalg for å sikre et velfungerende marked for digitalt innhold. V/Øystein Johannesen, KD

11.15 – 12.00: Diskusjon

12.00 – 12.45: LUNSJ

Distribusjon av innhold og transaksjonsmuligheter

12.45 – 13.30: Offentlige løsninger
– FEIDE v/Kristine Sevik, Uninett
– Utdanning.no v/Trond Hansen
– Grep, Skolenettet v/Gry Hammer Neander, U-dir.
– NDLA v/Øivind Høines

13.30 – 13.40 PAUSE

13.40 – 14.20: Private distribusjonsløsninger
– Fronter
– ITs:Learning

14.20 – 14.30: Det gode samspill mellom det private og det offentlige v/Bjørn Rustberggard, Kunnskapsteknologiforum IKT-Norge

14.30 – 15.40: Diskusjon

15.40 – 16.00: Oppsummering v/Heidi Arnesen Austlid, IKT-Norge

Påmelding innen 5. mars til:
Den norske Forleggerforening v/ Jørund Høie Skaug, jhs@forleggerforeningen.no