Denne gangen tar vi for oss Bane Nors utvikling av teknologi, maskinlæring og kunstig intelligens for å overvåke jernbanenettet slik at feilsituasjoner oppdages før de stopper toget.

skjermbilde 2018 01 16 kl 15 36 57

Dato: 29. januar
Tid: kl 16:30 -18:00
Sted: MESH, Tordenskiolds gate 3

Vi skal få høre hvordan idéen ble unnfanget, hvordan piloten ble satt opp hurtig uten å tape fart på grunn av offentlige anskaffelsesprosesser og hvilke foreløpige erfaringer de har gjort seg. Vi møter Anna Gjerstad, leder for Smart vedlikehold, og Sverre Kjenne, konserndirektør for digitalisering og teknologi i BaneNor. Her kan du lese om Bane Nors arbeid med smart vedlikehold.

Program:

16:30 – Velkommen

16:35 – Case: Bane Nors implementering av maskinlæring og kunstig intelligens.

17:00 – Mingling med lett snacks og drikke

17:30 – “Sofaprat” – intervju av folkene bak caset og spørsmål fra salen, med representanter fra Bane Nor, Microsoft og Samferdselsdepartementet.

Meld deg på her

Digital Dugnad XL – DDXL er en unik møteplass hvor Norges mest innovative selskaper og offentlige aktører møtes for å dele sine erfaringer med Corporate Innovation. Mesh og IKT-Norge har gått sammen med et partnernettverk bestående av Telenor, Entra, DNB, Microsoft, Halogen og Code11. Vi inviterer til et forum hvor interne innovasjonsprosesser og metodisk innovasjon (Business Exploration) står i fokus.

På hver meetup vil deltakerne få presentert et case av operativ karakter, av personer som har reell innsikt i praktiske innovasjonsprosesser og digital forretnings- og produktutvikling. Her vil faktiske eksempler stå i fokus fremfor teori. Her vil læring stå i høysetet fremfor skremselspropaganda. Mislykkede caser kan i så måte være vel så relevante som suksesshistorier. Vi legger vekt på erfaringsutveksling og åpenhet.

Velkommen, vi gleder oss!