IKT-Norge og Finans Norge har gleden av å invitere til konferansen FutureBank 2018. Her tar vi temperaturen på fintech i 2018 – og i tiden fremover.

svart futurebanks2018 01

13. februar 2018 samler vi fremtredende foredragsholdere og debattanter for å diskutere hvordan robotisering, kunstig intelligens, ny regulering, endret kundeadferd og kryptovalutaer endrer spillereglene i finansnæringen. Hvordan vil samspillet mellom den etablerte finansnæringen og nye fintech-selskaper utvikle seg? Hvorfor får Norden og Norge så stor internasjonal oppmerksomhet på fintech-fronten?

Fintech-bransjen er omfattet av et mer krevende regelverk enn noen andre digitale næringer. Reglene følger tjenestene – ikke størrelsen på selskapene. Det betyr at de samme kravene som stilles til store banker, stilles til små oppstartsselskaper. Samtidig er det nettopp nye regler og et ambisiøst Brüssel som driver frem innovasjon og omstilling i finansbransjen og baner vei for nye aktører. 2018 blir et viktig år, med innføring av to nye EU-direktiver som får store konsekvenser for bransjen. Den nye personvernforordningen, GDPR, stiller nye krav til hvordan bedrifter behandler personopplysninger, og styrker rettighetene vi har til våre egne data. Betalingsdirektivet PSD2 stiller krav til at banker gir tredjeparter tilgang til kundenes kontodata (med kundens samtykke). Disse to regelverkene gir mer makt til forbrukerne, og åpner for sterk konkurranse på det som inntil nylig var de store finanskjempenes domene.

FutureBank samlet hele 600 deltakere i fjor. Hold av 13. februar 2018!

Vi kommer tilbake med mer informasjon senere, men du kan allerede melde deg på her.