Det gleder oss å ha fått på plass en solid arbeidsgruppe for IKT-Norges Bredbåndsforum. Med Bjørn Rønning fra Digital Footprint i spissen skal gruppen foreslå og legge til rette for saker forumet skal jobbe med.  

bjornronningikt norgepresse604print

Bjørn Rønning, Digital Footprint.

God nettilgang er viktig for forbrukere og næringsliv over hele landet. Det ligger mange saker av stor betydning for digitaliseringen av Norge i tiden som kommer. Regjeringen varslet i juni 2017 nye graveregler som gjør at det skal bli enklere og billigere å legge bredbånd i hele landet. Graveforskriften har nå trådt i kraft og vil følge med hvordan kommunene implementere den. Likeså har regjeringen annonsert en støtteordning til utenlands fiberkabler. Andre saker som stadig drøftes er redundans i kjernenettet og hvor nære det er mulig å komme 100% dekning.

Vi ønsker alle medlemmer av IKT-Norges Bredbåndsforum velkommen og er takknemlige for at disse har takket ja til å gjøre en særlig innsats for forumarbeidet:

Nina Vesterby, Broadnet

Bjørn Rønning, Digital Footprint

Trond Skjellerud, Eidsiva Bredbånd

Nandor Helgheim, Enivest

Tore Kristoffersen, Lyse Fiber Invest

Siri Kalager, Telenor

IKT-Norges Bredbåndsforum er for våre medlemmer. Er du interessert i å bli medlem eller høre mer om hva vi jobber med i forumet? Les mer her, eller ta kontakt med Per Øivind Skard eller Torgeir Waterhouse.