Idestafett til Digital agenda

IKT-Norge og FAD holdt 13.12.2011 en live idéstafett der IT-næringen og publikum fikk legge fram sine ideer for et bedre Norge direkte for fornyingsminister Rigmor Aasrud. Dette skjer som ledd i arbeidet fram mot regjeringens strategiplan Digital agenda, som statsråden fastslo skal komme i første kvartal 2012. Mer informasjon om arbeidet med utformingen av IT-politikken finner du her.

 

En statsråd, to statssekretærer og en politisk rådgiver møtte tretti av idémakerne til politisk speed-date i Dansens hus i Oslo. Blant forslagsstillerne var noen IKT-Norge-medlemmer,  noen fra det offentlige Norge, og noen av de beste ideene fra idéstafetten på nett. Hver av disse fikk maksimalt to minutters taletid til å presentere sine tanker, etter at Aasrud hadde fått et hefte med 209 ideer fra idéstafetten på nett. Hele møtet ble fortløpende videostrømmet, og #itpol var dagens emneknagg på Twitter.

Omtale hos Computerworld Norge
Omtale hos Digi.no
Omtale hos Teknisk Ukeblad
Direkteinnslag i NRKs Morgennytt (Nett-TV kl 09:24, 54 minutter ut i klippet) (tilgjengeleg t.o.m. 12.01.2012)

 

Programmet:

  • Kl. 08.15-08.30 Mingling og mat
  • Kl. 08.30-08.35 Åpning ved Luciajentene
  • Kl. 08.35-08.40 Velkommen ved Per Morten Hoff, IKT-Norge
  • Kl. 08.40-08.45 Innledning ved Rigmor Aasrud, fornyings- og administrasjonsminister
  • Kl. 08.45-10.10 Idéstafett, to minutter per taler
  • Kl. 10.10-11.00 Samtale om digital agenda

Følg idestafetten:

EU la frem sin Digitale Agenda 2010-2020 i 2010, og nylig ble It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige” og den danske Digitale vej til fremtidens velfærd lagt frem i våre naboland.