IMG_2173
Simon Strumse fra Filmgrail, Jeanette Kvisvik fra Villoid, Fredrik Syversen fra IKT-Norge og AP-representant Torstein Tvedt Solberg foreslår målrettet opsjonsbeskatning.

 

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg og gründere fra Filmgrail og Villoid har gått sammen med IKT-Norge om å foreslå målrettet opsjonsbeskatning som løsning på hva regjeringen må gjøre for gründere.

Regjeringen må innføre målrettet opsjonsbeskatning etter modell fra England sier IKT-Norges direktør for næringsutvikling, Fredrik Syversen.

– Opsjoner har et ufortjent dårlig rykte. Vi trenger å kunne tiltrekke oss flinke folk i konkurransen mot store bedrifter som tilbyr både sikkerhet og pensjonsordninger. Vårt verktøy bør være opsjoner, sier Villoids Jeanette Kvisvik.

– I et oppstartselskap kan du ikke gi høye lønninger. Opsjoner gjør også de ansatte mer investert i selskapet, sier Kvisvik.

De ser til England tiltaket Enterprise Management Incentives Options (EMI). Faktaboks i bunn av saken.

Målrettet opsjonsbeskatning
En opsjon er en rett, men ikke en plikt, til å på et tidspunkt kjøpe eller selge verdipapirer (som aksjer) til en på forhånd avtalt pris.

I denne sammenheng ønsker gründerne å kunne tilby ansatte opsjoner, som blir mer verdt i takt med at selskapet blir mer verdt.

 • Gevinst på opsjoner skattes som kapitalinntekt, ikke lønnsinntekt.
 • Beskatning av opsjonene utsettes til de realiseres. I dag beskattes de normalt ved utdelingstidspunktet.
 • Ordningen gjelder kun for uavhengige selskaper med mindre enn 250 ansatte.

I dag beskattes opsjoner når de blir utdelt. Det å få tildelt opsjoner er derfor risikabelt. – Du risikerer å betale flere hundre tusen i skatt, for så at opsjonene ikke er verdt noe som helst to år senere, forklarer Simon Strumse fra Filmgrail.

Konkret forslag
Syversen mener det fra regjeringens hold har vært for mye prat, men kun kosmetiske endringer i opsjonspolitikken. APs Torsteing Tvedt Solberg stemmer i.

– Det er regjeringen som må utrede og se på alternativene som kommer inn, dette har de ikke levert på. Stortinget har gang på gang på pekt på at vi må komme oss videre og gjøre noe, sier Tvedt Solberg i finanskomiteen.

– Jeg er glad for at dette er et såpass konkret forslag, slik at vi kan ta diskusjonen videre nå, og legger til at modellen fra Storbritannia passer Norge godt.

Balanse mellom investor og arbeidstaker
Fredrik Syversen fra IKT-Norge understreker at det er viktig å ha tiltak som er rettet mot oppstartsselskaper.

– Målrettede opsjoner vil gjøre balansen mellom investor og arbeidstager mer lik. Andre tiltak er rettet mot investorer. Vi må ta et krafttak for ansatte og gründerne i selskapene, sier Syversen.

Begrensningene for ordningene begrenser hvor mye et selskap kan dele ut i opsjoner, hvor mye de kan gi til hver enkelt, og hvor mange ansatte de har.

Syversen mener at tallene ikke trenger å være de samme, men at denne typen rammen kan adopteres.

Om EMI – den engelske modellen

 • Gevinst på opsjoner beskattes som kapitalinntekt og ikke lønnsinntekt gitt at investeringen/opsjonen gjøres til markedsverdi
 • Gjelder kun uavhengige selskaper
 • Gjelder kun selskaper med mindre enn 250 ansatte
 • Gjelder kun selskaper med balanse under 300 mill
 • Opsjonsprogrammet nå godkjennes av offentlig instans og gis en tidsfrist for tildeling
 • Markedsverdien settes i søknadsprosessen basert på faktiske forhold
 • Maks 30 millioner kroner per selskap (Markedsverdien av tildelte eierandeler til ansatte)
 • Maks 2 millioner per ansatt
 • Permanent adresse i Norge
 • Kun ansatte i selskapet – ikke styret etc.
 • Opsjonsprogrammet må godkjennes av offentlig instans og gis en tidsfrist for tildeling
 • Det søkes om godkjenning hos Skattemyndighetene
 • Etter godkjenning har selskapet 90 dager til å fullføre opsjonsprogrammet

Se hele E24 sin omtale av saken.