Mens vi har ventet på den store globale giganten, vokser de norske datasenter-aktørene, bygger kapasitet og får kunder fra innland og utland.

datasenter ballangen nrk
(Foto: Kolos Norway/HDR)

I forrige uke kom nyheten om at et globalt gigantsenter er på vei. Vi gratulerer Kolos Norway og Ballangen! De har vist hva en kan få til når samarbeidet mellom selskapene og offentlig sektor er godt.

Ambisjonen er å sette det første spadetaket i 2018.

– Første fase vil være rundt 100 ansatte, men potensialet i et tiårsperspektiv er 2–3000 ansatte på en slik type senter, sier direktør Håvard Lillebo til NRK.

Dette anslaget stemmer godt med IKT-Norge sine beregninger av sysselsettingseffekt av denne type senter, forteller Roger Schjerva, datasenteransvarlig i organisasjonen.

– Et slikt hyperscalesenter vil gi god drivkraft for å bedre rammebetingelsene for hele datasenterbransjen, sier Schjerva.

Nasjonal strategi for datasentre

Denne gode nyheten kommer rett før Regjeringen har varslet at de snart vil legge fram en nasjonal strategi for datasentre. Næringsdepartementet ba IKT-Norge om innspill til en slik strategi før sommeren. Innspill ble gitt i form av et åtte sider langt notat som oppsummerte IKT-Norges syn:

«De viktigste spørsmålene for videre vekst for den norske datasenterbransjen – og forøvrig også for å kunne tiltrekke seg internasjonale hyperscale datasentre – er  skattespørsmål, fibermarkedet og tomterelatert tematikk. Det er videre viktig å jobbe med å støtte eksisterende datasentre gjennom offentlige innkjøp samt å bygge opp nasjonal kompetanse. Til slutt må vi samle krefter for å markedsføre Norge som datasenternasjon.»

– Vi venter spent på Regjeringen. Jeg regner med at de vil legge fram denne før valget, i alle fall om de har gode nyheter å presentere. Noe av det viktigste nå er å skape ro rundt spørsmålet om hva slags eiendomsskatt datasentrene skal få. Dette problemet kan Finansdepartementet løse i form av en tolkningsuttalelse til Skatteetaten, avslutter Schjerva.