IKT-Norge inviterer til møte om Stortingsmeldingen Digital Agenda for Norge, samtidig som vi legger frem status for Norges digitale tilstand. Det hele går av stabelen 24. august på Tøyen Startup Village. 

Link til arrangement og påmelding her 

 

Jan Tore Sanner. Foto: Torbjørn Tandberg/KMD
Jan Tore Sanner. Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Jan Tore Sanner kommer

24. august vil Statsråd Jan Tore Sanner legge frem regjeringens ambisjon med Digital Agenda for Norge, med fokus på hva som skal prioriteres og hvilke grep som må til, og hvordan få til et best mulig samarbeid med IKT-næringen.  Digital agenda legger grunnlaget for digitalisering i Norge og vil være det viktigste styringsdokumentet for regjeringens IKT-politikk og hva som skal prioriteres.

Ny rapport om Norges digitale status

I tillegg presenterer vi samtidig fasiten –  digitaliseringsundersøkelsen ”IT i praksis.”  Den mest omfattende undersøkelsen som noen gang er gang er gjennomført for å kartlegge nasjonens digitale status.  ”IT i praksis” fokuserer på status, trender og erfaringer innen digitalisering og strategisk bruk av IT i de 500 største virksomhetene i Norge, samt stat og kommune.

Deltakere i undersøkelsen er øverste IT-ansvarlige/CIO og øverste virksomhetsansvarlige/CEO i både offentlig og privat sektor. En rekke nye spørsmål og vinklinger er i år tatt inn i undersøkelsen.  Undersøkelsen viser til dels oppsiktsvekkende resultater på enkelte områder.

”IT i praksis” er gjennomført av Rambøll Management Consulting. Undersøkelsen er finansiert av IKT-Norge, med støtte av Visma, Den norske dataforening og NTNU.

Chaffey til paneldiskusjon

Vi avslutter vårt seminar den 24.8 med en paneldiskusjon hvor funnene i undersøkelsen samt veien videre for digitalisering av Norge er tema.

Deltakere i panelet vil være

  • Paul Chaffey statssekretær KMD
  • Heidi Austlid adm. dir IKT-Norge
  • Steffen Sutorius adm. dir  Difi
  • Hans Christian Holthe, Skattedirektør
  • Arve Føyen, DnD
  • Øystein Moan, konserndirektør Visma
  • Dag Skage, It-direktør Norwegian
  • Lars Peder Brekk, AltInn
  • Moderator: Lars van Marion, Rambøll.