– Regjeringens nye IKT-politikk har gode prinsipper og analyser og beveger seg ytterligere framover. Men vi har ikke nok endringsfart til å beholde digital konkurransekraft. Særlig henger offentlig sektor etter, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

Austlid etterlyste mer av både pisk og gulrot for å få kommuner og etater til å strekke seg lenger sammen da statsrådene Jan Tore Sanner og Ketil Solvik-Olsen la fram stortingmeldingen på pressekonferanse i dag.

– Vi vil utfordre Stortinget til å forbedre meldingen med flere konkrete tiltak for å sikre sterkere framdrift, samordning og markedsstyrt utvikling av programvare i utdanningssektoren og helsessektoren. Regjeringen varsler en strategi for skytjenester. Det trengs for å få fart på kommunene som veldig mange steder pådrar seg unødig høye kostnader ved å ha store driftsavdelinger og lokal lagring, mener Heidi Austlid.

IKT-Norge trekker fram E-komplanen av Digital Agenda som et stort lyspunkt

– IKT-Norge lagde et forslag til E-komplan som vi kjenner godt igjen i stortingsmeldingen, dette viser på at man har lyttet til bransjen. Her er gode ambisjoner på dekning og tilgang for brukerne og for rask utdeling av tilgjengelige frekvensressurser for E-komtilbyderne, avslutter Austlid.