IKT-Norge lanserer i høst et eget program for entreprenørbedrifter. Programmet heter Up! og lanseres under Oslo Innovation Week, den 20 oktober, fra kl. 13.00 – 15.00 i Ice Bar (Kristian IVs gate 12), med påfølgende mingling.

Hensikten er å tilby informasjon og kunnskap om finansiering, internasjonalisering, juss og PR/markedsføring til nylig etablerte IT bedrifter. I tillegg blir det kvartalsvise nettverksmøter med innlegg fra erfarne entreprenører og eksperter innen ulike fagområder.

Lanseringsmøte 20. oktober 2010 fra 13.00 – 15.00 i Ice Bar.

Hvor blir det neste Superoffice, Mamut, eller Opera av og hva skal til for at vi skal få nye norske IT suksesshistorier?

Vi samler 3 personer med betydelig erfaring fra norsk IKT-næring, og har invitert Rolv Assev (Opera), Bjørn Erik Reinseth (Ferd) og Shahzad Rana (Questpoint) til å kaste lys over temaet i en samtale/debattform på lanseringsmøtet.

Bakgrunnen for temaet er at mens det i løpet av 1990 årene vokste frem norske programvareselskaper (SuperOffice, Mamut, PC-Systemer, Software Innovation, Fast og Opera) basert på grundere, har det de siste årene vært betydelig mer stille. Vi spør oss hvorfor det er slik, og hva som skal til for å skape en ny underskog av IT bedrifter med  internasjonalt potensial.

Agenda etter diskusjon:

  • Hvorfor UP! ? ved IKT-Norge
  • Hvorfor har IKT-Norge valgt å sette ned prisen og levere mer til de minste?
  • Stephan Brodschöll: Hvordan få den beste dealen når du er den lille fisken i den store dammen?
  • Tor Odland:  Kunsten å bruke PR for å lykkes kommersielt
  • Carine Zeier: hvordan skape gode resultater med marketing?

Påmelding til møtet: ea@ikt-norge.no innen 15. oktober 2010,deltagelse er kostnadsfritt, men vi håper alle vurderer tilbudet som nevnt under.

Innmelding i UP!: 2500,- årlig

Medlemskapet er gyldig når kontrakten er signert både av bedriften og IKT-NORGE. Signert kontrakt sendes derfor tilbake til IKT-NORGE. Medlemskapet gjelder for inneværende år til utgangen av det år det skriftlig sies opp (se vedtekter). Medlemsavgiften for UP! deltagere er kr. 2500,- årlig. Når bedriftens omsetning og/eller alder gjør at kriteriene for UP! sats ikke lenger er oppfylt (maks kr. 10 millioner i omsetning, etablert i markedet de siste 5 år), vil de vanlige betingelsene for medlemskap i IKT-Norge gjelde. Denne prisen blir beregnet ut fra foregående års omsetning (se vedtekter). Bedriften må da selv gi melding om endring i omsetning, hvis ikke blir sist oppgitte omsetningstall benyttet.

Få innmeldingsskjema tilsendt: ea@ikt-norge.no