– I en tid hvor IT og digitalisering strekker seg langt utover de tradisjonelle IT-bedriftene er IKT-Norge en viktig navigatør, sier Arne Mjøs, konserndirektør og gründer av Itera.

Itera er spesialister på å skape digital forretning, med teknologi, kommunikasjon og innovasjon som viktigste kompetanseverktøy. De leverer prosjekter og tjenester i tverrfaglige team til virksomheter som ser innovasjon, effektiv kommunikasjon og smart bruk av teknologi som sentrale virkemidler for å nå målene sine.

Iteras kunder er nordiske virksomheter innen bank og forsikring, offentlig sektor, helse, tjenesteytende sektor, energi og utility. Selskapet har hovedkontor i Oslo, og mer enn 500 ansatte i Norden, Ukraina og Slovakia. Itera er notert på Oslo Børs under tickeren ITE.

Tverrfaglig tilnærming til teknologi

– For oss er det viktig at både kunder og ansatte opplever at vi er spesialister på å skape digital forretning. Det som gjør dette mulig er vårt fokus på de enorme mulighetene som ligger i teknologiplattformene, vår tverrfaglige tilnærming, vår leveransekapasitet og vår posisjon som ett av Norges 25 mest innovative selskaper, uansett bransje (Innovasjonsmagasinet, tverrfaglig jury, 2016, 2017, 2018), forteller Arne Mjøs, konserndirektør og gründer av Itera.

arne mjs
Arne Mjøs, konserndirektør og gründer av Itera.

Itera har vært medlem av IKT-Norge gjennom flere år.

– Vi ble medlem først og fremst fordi vi mener det er viktig å engasjere seg i bransjen, og å støtte opp under arbeidet IKT-Norge gjør for å sørge for gode rammevilkår for vår sektor. I tillegg anser vi det som svært verdifullt å delta på en rekke av IKT-Norges arrangementer. Der får vi både sjansen til å komme med innspill til politikere og til å knytte og pleie kontakter på tvers av virksomheter i sektoren, sier Mjøs.

Nye muligheter – og utfordringer

I en tid hvor IT og digitalisering strekker seg langt utover de tradisjonelle IT-bedriftene mener Mjøs at IKT-Norge er en viktig navigatør.

– Vi forventer at IKT-Norge fortsetter det gode arbeidet med å være bransjens talerør, i en tid preget av enorme endringer som treffer både oss og kundene våre. I fremtiden blir i praksis alle virksomheter teknologidrevet, og det skaper både nye muligheter og utfordringer som bransjen må ta stilling til. Her er det godt å ha en bransjeorganisasjon som hjelper oss å navigere, og som snakker på vegne av oss.

– Vi vil for første gang neste år delta på Arendalsuka sammen med IKT-Norge og flere andre av deres medlemmer, noe vi ser veldig frem til, avslutter han.