Ukeavisen Ledelse skriver om den britiske tenketanken Nesta som sammen med European Digital Forum, et EU-støttet forum, har laget en rangering The European Digital City Index.

Norge kan ikke være en del av kåringen da man ikke er en del av EU. Men hvis vi går gjennom de kriterier man satt opp i kåringen så skulle Oslo havnet på 10 i topp, sammen med de andre nordiske hovedstedene Stockholm, Helsinki og København som havnet på 3.-, 4.- og respektive 5.-plass.

Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling, mener at det er noe på gang i Oslo og Norge. Han sier til Ukeavisen Ledelse at;

– Vi mangler helt klart de foreløpig de virkelige store investorene med tung industriell kapital, men det er mye som tyder på at noe er på gang her nå, som en konsekvens av en markant nedgang i oljerelatert virksomhet.

Syversen oppgir følgende punkter som kan bidra til at Norge kan konkurrere med øvrige Europa;

  • Opsjonsbeskatningen

Opsjonsbeskatningen må endres slik at den virker som et insentiv for ansatte i oppstartselskaper uten samme lønnsevne som etablerte selskaper

  • Forskuddsskatt

Regelverket for innbetaling av forskuddsbetaling for selvstendig næringsdrivende må endres slik at skatt betales inn etterskuddsvis per kvartal og ikke forskuddsvis.

  • Akselleratorprogram

Vi trenger et akselleratorprogram og samlokalisering for vekst. En kobling mellom utdanningsinstitusjoner og gründerselskap får flere å til å satse.

  • Dyrke rockestjernene

Vi må få politikere å snakke om techselskaper i forbindelse med når de snakker om omstilling og fremtiden. Dette er Norges fremtidige merkevare og vi må begynne å dyrke rockestjernene innen IT.

For å få med Norge på kartet så mener Fredrik Syversen til Ukeavisen Ledelse at ett av de viktigste grepene er å få på plass flere samlokaliserings-arenaer. I et «co-working space» får man direkte tilgang til nettverk, kunder og kapital som er uvurderlig.

Noe som er Regjeringen foreslår å øke støtte til forrettningsengler med 50 millioner som vil utløse minst 100 millioner til bedrifter med vekstpotensiale, hvilket Fredrik Syversen mener er veldig bra men vil samtidig påpeke at det er viktig at såkalte «engleinvestorer» går direkte til bedriftene og ikke til fordyrende mellomledd.

Les mer om intervjuen med Fredrik Syversen i Ukeavisen Ledelse her.

Les her om 11 bud for å få flere techgründere.