– Vi opplever at det settes mer og mer søkelys på levetiden på datautstyr, og derfor har vi, sammen med Alternativ Data og Ibas/ Kroll Ontrack, startet en kampanje for å øke ombruksprosenten av datautstyr, forteller Stig Ervik, administrerende direktør i returselskapet for EE-avfall, Elretur AS. PCretur er et miljøsamarbeid mellom Elretur, Alternativ Data og Ibas/Kroll Ontrack

Elretur, sammen med Alternativ Data og Ibas/ Kroll Ontrack, ser alvorlig på rapporter fra Greenpeace og andre miljøorganisasjoner som viser til en forferdelig forsøpling og spredning av miljøgifter i blant annet Afrika.

 – Vi ser at det sendes ufattelige mengder med ubrukelig datautstyr til Afrika, og dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Stig Ervik. – Alle bedrifter som er opptatt av eget omdømme bør tenke seg om før deres brukte datautstyr sendes ut av landet for ombruk. Skal brukt IKT-utstyr eksporteres ut av landet må man forvisse seg om at mottakerlandet har returordninger for EE-avfall, og kun benytte seg av seriøse aktører, mener Ervik.

 – Ved å benytte PCretur slipper man i alle fall å engste seg for å se egne datamaskiner på søppelfyllinger i Afrika på kveldsnyhetene, avslutter Ervik, administrerende direktør i Elretur AS.

Ikke eksporter miljøproblemene
Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet gjorde et poeng av at mye brukt datautstyr som sendes til Afrika for gjenbruk er ubrukelig, da hun holdt et innlegg under Elektronikkbransjens årlige bransjeting i oktober. Det bærende prinsippet skal være, i følge statssekretæren, at man ikke skal eksportere sine egne miljøproblemer til andre.

PCretur samler inn brukt datautstyr i Norge, sletter all informasjon på dette i Norge, og selger det videre til norske skoler. Når utstyret er utrangert for andre gang, er det merket så det skal komme inn i Elreturs returløsning og miljøsaneres og gjenvinnes i Norge.

Tre år gammel er kun halvveis i livet
PCretur er særlig opptatt av å komme i kontakt med bedrifter som skal skifte ut PC’ene til sine ansatte. – I dag er det gjerne slik at en PC i en større bedrift varer 3-4 år før den skiftes ut, forteller Inge Scheen Raaholt, daglig leder i Alternativ Data. – Disse PC’ene er fullt brukelige for elever i barne- og ungdomsskolen i tre år til. Vi sletter all informasjon på disse PC’ene ved hjelp av slettverktøy fra Ibas, før vi installerer nytt operativsystem og selger dem til skoler rundt om i landet – til en tredjedel av prisen for en ny, forteller Scheen Raaholt. Alternativ Data har forsynt norske skoler med mer enn 100 000 brukte PC’er de siste 10 årene – alle med ett års garanti.

– En avgjørende faktor for at gjenbruk av PC’er skal være aktuelt er at sikkerheten blir satt i høysetet. Derfor blir alle harddisker som skal gjenbrukes slettet 100 % av autorisert personell, sier direktør i Ibas/ Kroll Ontrack, Hans Berg. Han mener ingen bør gi fra seg en PC eller server uten en sletting med et sikkert sletteverktøy. – Gjennom PCretur gir vi norske bedrifter en mulighet til å ta ansvar for ombruk av egne PC’er, sikkerheten er ivaretatt gjennom våre sletteverktøy og sist med ikke minst, vi er ikke med og forsøpler resten av verden så lenge ombruket og senere gjenvinningen av dette skjer i Norge, avslutter Hans Berg direktør i Ibas/Kroll Ontrack.