Green Mountain designer, bygger og drifter høysikkerhets- og samlokaliserings-datasentre. Selskapet spesialiserer seg på å levere avanserte datasentertjenester til kunder over hele verden. Vi er veldig glade for å ha dem som partnere under Arendalsuka 2018!

imageedit16599563490

Green Mountain opererer per i dag to datasentre i Norge og jobber med planer om å utvide til andre regioner. Datasenteret i Stavanger (DC1-Stavanger) er bygget dypt inne i et fjell i et tidligere høysikkerhets NATO-anlegg. Datasenteret i Telemark (DC2-Telemark) ligger midt i hjertet av Norge, også kalt «vannkraftens vugge», med flere lokale vannkraftverk i umiddelbar nærhet. Begge datasentrene er Tier III-sertifisert av Uptime Institute for design og infrastruktur.

– Green Mountain er en av de største aktørene i datasenterindustrien i Norge, med kunder innen blant annet bank/finans, IT, stat, helse, olje og gass og andre, sier administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland.

Tilfredse kunder er det viktigste målet for selskapets virksomhet, og datasentertjenester har blitt levert med 100% oppetid siden oppstart i 2013.

– Green Mountain leverer sikkerhet på aller høyeste nivå, fortsetter Gyland.

Selskapets datasentertjenester blir levert av et entusiastisk og kompetent team av datasenteringeniører og serviceledere.

– Green Mountain skal være den mest profesjonelle datasenteroperatøren i markedet, og oppmuntrer til kunnskap og opplæring for å øke kompetansen til sine ansatte. Våre datasentre er svært energieffektive og bruker 100% fornybar kraft til den laveste strømprisen i Europa, noe som gjør at selskapet kan tilby de grønneste datasentrene i verden, sier han.

Lysende datasenter-fremtid

b 046
Administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland.

2018 har så langt vært et svært spennende år for Green Mountain og Norge som datasenternasjon.

– Vi har fått mange nye kunder i våre datasentre og regjeringen har med den nye datasenterstrategien som tidligere i år ble presentert på vårt datasenter i Stavanger virkelig lagt til rette for at Norge skal bli et av verdens mest attraktive land for datasentre og databasert næringsliv, sier Gydland.

Norge er et av Europas mest digitaliserte land, med digital infrastruktur i verdenstoppen og en befolkning som ligger langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi.

– Vi ønsker å bidra til å sette Norge på datasenter-kartet i verdenssammenheng, og vise at Norge virkelig er et attraktivt land som datasenterlokasjon. Videre ønsker vi også å bidra til et bærekraftig velferdssamfunn med å skape arbeidsplasser og økt verdiskaping innen en grønn næring som datasenterbransjen faktisk er her i Norge, med stabil og sikker tilgang til fornybar energi, i tillegg til den billigste prisen på strøm i Europa, forteller Gyland.

Utvide horisonten i Arendal

Arendalsuka har blitt Norges største politiske møteplass og en viktig formidlingsarena.

– For oss er det viktig å aktivt delta i debatter om digitalisering, innovasjon og hvordan Norge med våre naturgitte forutsetninger; kombinasjonen av kaldt og vått og ubegrenset tilgang til miljøvennlig strøm, skal bidra til å sette Norge på det internasjonale datasenter-kartet. Vi ønsker å skape oppmerksomhet rundt vår næring, datasenternæringen og betydning den har for Norge, sier han.

Green Mountain har store forventninger til Arendalsuka.

– Det er her «makten» og den politiske toppledelsen samles. Vi snakker ikke bare om Erna Solberg, men vel så mye de bakmennene, lobbyistene, alle som påvirker samt statlige etater, organisasjoner og interesseorganisasjoner, sier Gyland.

Han understreker det positive aspektet med at Arendalsuka er samlet innenfor et forholdsvis lite område.

– Da får vi også med oss mange interessante seminarer og debatter om vidt forskjellige temaer. Arendalsuka er en unik anledning for oss i Green Mountain til å møte mange interessante påvirkere og organisasjoner. Vi treffer på folk vi vanligvis ikke omgås, og får dermed utvidet perspektivet og treffe på mennesker fra helt andre miljøer, avslutter han.

Møt Green Mountain og oss i IKT-Norge på vår felles paneldebatt «Datasentrene – den nye kraftkrevende industrien» på Castelle torsdag 16. august kl 10.00-11.30.

Se fullstending oversikt over IKT-Norges arrangementer under Arendalsuka her.