Sitter du på et eksempel som illustrerer viktigheten av datadeling og hvordan datadrevet innovasjon ser ut?

 

Regjeringen skal legge frem stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon i begynnelsen av 2021.

I den anledning ser vi nå etter gode historier og eksempler fra våre medlemmer som Kommunal- og moderniseringsdepartementet potensielt kan bruke i meldingen.

Ta veldig gjerne kontakt om du sitter på et godt eksempel som illustrerer viktigheten av datadeling og hvordan datadrevet innovasjon ser ut.

Send til Ingeborg Frøysnes, politisk rådgiver i IKT-Norge: ingeborg@ikt-norge.no

Les også: Innspillsmøte om datadrevet økonomi og innovasjon