I regi av Arbeiderpartiets (AP) stortingsgruppe deltok IKT-Norge i dag 7. januar på et møte om konfliktmineraler i elektronikk.

Fra IKT-Norge stilte direktør for næringsutvikling, Fredrik Syversen. Møtet ble ledet av APs Anniken Huitfeldt, og ble holdt i kjølvannet av fredsprisvinner Mukweges uttalelser, hvor han mante til et oppgjør med uetisk handel med kobolt fra Kongo.

mte kobolt aps stortingsgruppe
Forsamlingen under dagens møte på stortinget. Foto: Arbeiderpartiet

Dagens juridiske system hemmer gjenbruk og gjenvinning

IKT-Norge hadde to klare beskjeder. Vi trenger gode og klare råd fra myndighetene, større fokus og et bedre juridisk rammeverk for gjenvinning av batterier.

– I dag er alle våre medlemmer forpliktet til å delta i en produsentansvarsordning, som for eksempel Norsirks, sier Syversen.

Ordningen ivaretar gjenbruk og gjenvinning av produktene som kommer til landet, men forbrukere og bedrifter er ikke pålagt å levere de samme produktene inn til gjenbruk og gjenvinning.

– Det betyr at det er alt for mye elektronikk ikke kommer inn i de godkjente ordningene. Dette utfordrer systemet, og tar ikke minst vekk store muligheter for gjenvinning – spesielt når vi vet at litium-ion batterier som inneholder bla. kobolt kan materialgjenvinnes opptil 95 prosent, forteller han

Myndighetene må bidra

Syversen mener en viktig del av arbeidet vil være holdningskampanjer.

– Myndighetene må være med i en «opp av skuffen»-kampanje. Det er altfor mange mobiltelefoner som ligger i skuffer skap blant norges husholdninger, sier han.

Han understreker at løsningene for forbrukerne må være sikre og gode.

– Norsirks S-boks er et godt eksempel på en slik god løsning. Det viser seg at om vi kan øke gjenvinningen, oppnår vi raskt at over 25 prosent av for eksempel kobolt er gjenbruk. Det er derfor flott at AP, som det største partiet i Norge, tar disse utfordringene på alvor og at vi sammen kan finne løsninger som bidrar både til mer etisk handel, mer gjenbruk og gjenvinning avslutter Syversen.