Oslo - Stortinget7 av 10 stortingskandidater vil forplikte kommunene i digitaliseringsarbeidet, og hele 9 av 10 mener staten skal finansiere felles offentlige IT-løsninger for stat og kommune. Det kommer frem i en kartlegging IKT-Norge har utført.

 

– Det er overraskende høye tall i et land hvor politikerne er så opptatt av å ta vare på den lokal selvråderetten. Samtidig er det klokt av politikerne å innse at Norge er tjent med felles løsninger i hele offentlig sektor. Det betyr at kommunene kan spare milliarder, og innbyggerne får samme selvbetjeningsløsninger i hele landet, sier Heidi Austlid, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

 

Kartleggingen viser også at 95 prosent av respondentene tror digitalisering av offentlig sektor frigir midler til å realisere valgløfter.

 

Om alle kommuner kan bruke felles løsninger med staten vil det både være kostnadseffektivt og gi bedre ressursutnyttelse. I Danmark har de regnet ut at at en mer effektiv IKT-bruk i kommunal sektor gir et gevinstpotensiale på 2 milliarder danske kroner. Omsatt til norske forhold gir det 1,5 milliarder norske kroner. – Det er fantastiske ressurser å spare på digitalisering. Det har de gjort i Danmark ved at stat og kommune deler løsninger. Nå følger norske politikere etter, sier Austlid.

Andre funn i kartleggingen er:

  • 1 av 3 vil prioritere digitaliseringspolitikk kommende periode

  • Digitalt skoleløft, mer digital selvbetjening og frislipp av kartdata er det politikerne vil prioritere

 

IKT-Norge mener resultatene fra kartleggingen lover godt, og vi ser nå en tydelig tendens til at digitalisering er viktig for å løse utfordringer innen helse, utdanning og offentlig forvaltning. IKT-Norges partikartlegging 2013 og denne kartleggingen gir klare indikasjoner på at tema nå er langt viktigere for alle partier enn vi noen gang har sett tidligere.

Om kartleggingen

  • Vi har spurt de 4 toppkandidatene fra 19 fylker på listene til Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt.

  • Total har  37% av 684 kandidater har svart på undersøkelsen.

  • Dette er en kartlegging av stortingskandidatenes holdninger til og meninger om digitalisering. Spørsmålene som er stilt handler om styring av digitaliseringsarbeidet og hvordan våre kommende stortingspolitikere vil prioritere i neste fireårsperiode.

  • Kartleggingen er en oppfølging av IKT-Norges karaktersetting av partiprogrammene 2013. Politikerne er stort sett enige om de store linjene i digitaliseringspørsmål. Det er når de skal prioritere mellom ulike tiltak at partiforskjellene slår ut.