Computas er et norsk IT-selskap som ble opprettet i 1985 basert på et fagmiljø som jobbet med kunstig intelligens i Det Norske Veritas. Vi ønsker dem velkommen som vår partner under Arendalsuka 2019! 

I dag leverer Computas konsulenttjenester og utvikler IT-løsninger for en rekke kunder i offentlig og privat sektor.

– Typisk for våre kunder er at de gjerne er store virksomheter og at vi jobber tett med deres ekspertmiljø, det være seg saksbehandlere i UDI, dommere i Domstoladministrasjonen eller geologer i et oljeselskap, forteller Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas.

computas 2018 0999
Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas.

Prosjektene består ofte i å digitalisere manuelle prosesser, utnytte virksomhetens datagrunnlag, og gi beslutningsstøtte.

– De siste årene har innovasjonsarbeid knyttet til skyteknologi spilt en vesentlig større rolle. Dette har gitt vår ekspertise på kunstig intelligens og ekspertsystemer fornyet aktualitet, sier han.

Viktig å være multicloud-leverandør

Computas har et tett partnerskap med både Microsoft og Google, og utvikler flesteparten av løsningene til sine kunder på Azure og Google Cloud Platform.

– Vi er det eneste nordiske selskapet med spesialisering på Google Cloud. I tillegg er vi Microsoft Gold Partner, og Gold Partner hos Atlassian. Det er viktig for oss å være en multicloud-leverandør, ikke leverandør av én skyteknologi, sier Eilertsen.

I dag teller Computas litt over 300 ansatte, og har siden august i fjor hatt hovedkontor i Akersgata i Oslo sentrum, et steinkast unna Stortinget.

– Sånn sett er det gjerne litt Arendalsuke-stemning hver uke for oss som er nabo av Stortinget, sier han.

– Vi har en jevn fordeling av offentlige og private kunder, med særlig spesialisering innen helse-, justis- og energisektoren. Flere av kundeforholdene våre strekker seg langt tilbake i tid, faktisk så tidlig som 90-tallet, forteller han.

Ansetter 60 nye teknologer

Fokuset for Computas fremover er å fortsette å vokse.

–  Bare i 2019 har vi planer om å ansette 60 nye teknologer. Samtidig skal vi fortsette å styrke vår posisjon som en strategisk digitaliseringspartner, både med vekst i privatmarkedet og særlig med flere oppdrag på sky og automatisering i offentlig sektor. Her er etterspørselen kraftig økende, spesielt etter leverandører med multicloud-erfaring, sier Eilertsen.

Nå ser Eilertsen og resten av Computas frem til Arendalsuka i august.

– Arendalsuka er en viktig arena som knytter næringsliv og politikk sammen. Vi ønsker å støtte arbeidet til IKT-Norge og bruke vår felles stemme til å sette samfunnets digitale utfordringer på dagsorden, sammen med våre kunder, politikere og andre interessenter.

Etiske problemstillinger ved kunstig intelligens

Interessen for skyteknologi og kunstig intelligens brer seg langt utenfor IT-avdelingen, mener Eilertsen.

– Det er noe alle bransjer og industrier etter hvert har blitt opptatt av. Som et resultat av dette ser vi ofte mye «hype» og «buzzord» sondere mellom styrerom og i media. Her mener vi at Computas har et ansvar for å bidra med faglig fakta og reelle erfaringer. Vi har derfor valgt å fokusere på etiske problemstillinger ved bruk av kunstig intelligens i vår debatt på torsdagen, «Kunstig intelligens – på bekostning av etikk og rettferdighet?», sier han.

På mange måter er bruken av kunstig intelligens et av vår tids største etiske dilemmaer. Onsdagen samme uke arrangerer Computas også «Dilemmaspill – Hva er viktig når samfunnet styres av algoritmer og kunstig intelligens?»

– Vi forventer at dette blir en energigivende uke der vi både kan lære av andre og bidra inn med egen erfaring og kompetanse, sier Eilertsen.

computaslogoliggende

Se alle våre arrangementer under Arendalsuka her