Per Hove, konsernsjef i EVRY, ønsker Norden en aktiv rolle i teknologiutviklingen.

EVRY er et av Nordens største IT-selskaper – med en lang historie. De tre siste årene har selskapet gått gjennom store transformasjoner.

– Vi var tidligere eid av Telenor og Posten, men ble tatt av børs og kjøpt opp et private equity-fond som så muligheter for å ta ut mange synergier. De siste tre årene har vi tatt selskapet gjennom store forandringer. Vi produserer nå tjenestene våre på en annen måte, forteller konsernsjef Per Hove.

– Basistjenestene våre, som er skalerbare og repeterbare, som hardware og software, får vi produsert av vår partner IBM. Tjenestene som ligger på toppen av dette, som vi kaller verdiøkende tjenester, anser vi som viktige å holde lokalt her i Norden. Vi er også store på konsulentvirksomhet. Av våre 8800 medarbeidere er ca. 5000 av disse konsulenter. De driver med prosjekter og bygger løsninger for kundene, co-innovation og så videre, sier han.

Hove er likevel opptatt av at den største endringen selskapet må fokusere på fremover er å se mer nøye på hvilken verdi de skaper for kundene sine.

– Jeg pleier å si til kollegene mine at nå skal vi slutte å selge teknologi og løsninger og begynne å selge verdi. Det kan være alt fra at vi går inn og ser på en prosess og finner ut at her skal vi gjøre prosessen på en smartere måte, til at vi for eksempel spør kunden og oss selv hvordan de kan tjene mer penger på eksisterende tjenester – eller eventuelt nye tjenester, sier Hove.

Nye vekstområder

EVRY leverer et stort spekter av tjenester, og mange vil nok assosiere selskapet med blant annet drift av samfunnskritiske plattformer.

– Dette jobber vi fortsatt mye med i både Norge og Sverige. Hvis vi stopper er det mye som stopper, som for eksempel all fortolling inn til Norge, varme måltider til eldresentre, og sykehus, for ikke å snakke om banker og finansielle tjenester, forteller han videre.

Hove understreker at det også jobbes mye med potensielle vekstområder.

– Per i dag har vi noen store aktører som tar nesten hele markedet for transaksjonsbasert IT, altså driftstjenester, som for eksempel Google og Microsoft. Vårt levebrød i gamledager var å sette sammen infrastruktur – nå heter det cloud. Dette markedet blir stadig mer preget av store globale aktører som tar område for område, sier han.

per hoveregular
Per Hove, konsernsjef i EVRY.

– Den andre delen kaller vi forretningsorientert. Her er det mange forskjellige løsninger, og store globale softwarehus som tar hele globale markeder, og masse små softwareselskap som tar de små nisjemarkedene, og skaper mange små, gode løsninger, sier Hove.

Han forklarer at EVRY forsøker er å ta et stort steg fra det transaksjonsbaserte, og slik ta plass i den forretningsbiten hvor en setter sammen løsninger.

– Transaksjonsbasert IT vil selvfølgelig fortsatt være viktig for oss, men hvis du ser fem år tilbake i tid jobbet vi mye med å implementere for eksempel løsninger fra Microsoft eller SAP og liknende. Nå er det mye mer fokus på å få alt dette til å spille sammen, slik at vi kan gå til kundene våre og legge frem konkrete forslag til løsninger som vil skape verdi for akkurat dem. Det krever en helt annen kompetanse som retter seg inn mot veldig spesifikke bransjer, sier Hove.

Kompetansebehov og fokus på mangfold

I likhet med resten av resten av IT-bransjen opplever også EVRY utfordringer med å skaffe nok IT-kompetanse.

– Vårt største hindrer er å få nye kolleger ombord. Vi må finne ut hvordan vi skal få folk til å fortsette å ville jobbe her, og ikke minst få nye folk til å ville jobbe her. Vi har en intern ambisjon om å bli Nordens beste arbeidsplass. Det er mange konkurrenter der ute; både offentlige og private virksomheter trenger mennesker med teknologikompetanse, sier han.

I en tid hvor flere og flere virksomheter regnes som IKT-selskaper mener Hove kravene blir høyere, og med det desto viktig for dem å sette sammen gode team med forskjellig kompetanse for å få utnyttet den på tvers.

– Vi ønsker oss også mer mangfold internt. Når vi rekrutterer nå er vi mer bevisste enn tidligere. Det er viktig for oss. Den store nøtta for 2019 blir få alle til å få lyst til å jobbe i EVRY. Det er vanskelig å kjempe om de samme talentene, sier Hove.

Han mener de må bli flinkere til å se utenfor egen andedam for å få tak i kompetanse. EVRY har også virksomhet i Sverige, Ukraina, Polen og India.

– Det å ha spisskompetanse på teknologi og hvordan teknologi påvirker mennesker får vi ikke kun ved å drive virksomhet i et lite land som Norge. Vi må hente kompetanse hit, og det er viktig å huske på at ikke vi trenger å finne på alt selv, selv om hovedkontoret vårt er her. Det er mange dyktige mennesker i Europa som ønsker å jobbe i Norge. Dessuten er vi er helt nødt til å utdanne flere med IT-kompetanse her til lands, sier han.

Vaktbikkje for rammevilkår

Som leder har Hove tro på at han er seg selv, synlig og lett å få tak i for kollegene sine.

– Jeg tror det er bra for en organisasjon at det er enkelt å få tak i lederen sin, og ikke minst er det nyttig for meg å få input fra kollegene mine, sier han.

EVRY har vært IKT-Norge medlem gjennom mange år.

– Det er viktig at man har bransjeorganisasjoner, særlig for IKT. Snart blir «alle» selskaper IKT-selskaper. Det å ha noen som representerer oss og kan fremme både bransjens og samfunnets interesser er essensielt, konstaterer Hove.

Han forventer at IKT-Norge skal opptre broen mellom det samfunnet forventer av EVRY som privat næringslivsaktør, samtidig som de kan få spille tilbake gjennom oss som interesseorganisasjon hva som er viktig for vår sektor for å lykkes i samfunnet.

– IKT-Norge må være den som skaper de arenaene. Det er vanskelig som bedrift alene å stå opp mot det offentlige og myndigheter. Der forventer vi at IKT-Norge som bransjeorganisasjon står på kravene, sier han.

Han mener det blir utfordrende for norske bedrifter om ikke de konkurrerer på like vilkår.

– Det er mange debatter om rammevilkår. Markedet domineres stadig mer av store, globale aktører med andre rammebetingelser. Over tid kan det gjøre at det blir vanskeligere å gjøre forretning i Norge rundt IKT. Vi må sammen jobbe for å forstå hvordan rammebetingelsene påvirker bedrifter. Å få like rammebetingelser tror jeg er kjempeviktig for bransjen. Dette er nok mest synlig i mediebransjen per nå, men jeg tror vi kommer til å merke det stadig mer i vår bransje også. IKT-Norge må være vaktbikkje, konstaterer han.

– Vi i Norden vil være med og utvikle teknologien selv, ikke bare få den servert fra resten av verden, sier Hove.