lf nbp9061Etter flere år med stor uenighet mellom programvarebransjen og Skatt øst kommer Finandepartementet i en epost til IKT-Norge med klare føringer for hvordan skatteregelverket skal tolkes. -Dette er klar tale fra Finansdepartementet, og vi regner med at de kreative skattekravmanøvrene fra Skatt øst nå tar slutt, sier Liv Freihow, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

Mange norske programvarebedrifter har de seneste årene blitt utsatt for stadig mer uventede, kreative og kostbare krav fra skattemyndighetene. Regelverket for beskatning av FoU er svært uklart og har gjort det mulig for enkelte skattekontorer å tolke nærmest fritt hvordan kostnader til FoU skal behandles. Skatt Øst har sendt uventede krav på tilsammen flere hundre millioner kroner til programvarebedrifter de siste årene, og praksisen har fått flere bedrifter til å vurdere å flytte forskning og utvikling til andre land med gunstigere og klarere regelverk for beskatning. Norge har det minst gunstige regelverket for skatt på FoU for programvarebedrifter blant land det er naturlig å sammenligne oss med.

Nå har Finansdepartementet kommet med en viktig avklaring om hvordan regelverket skal praktiseres. I en epost til IKT-Norge skriver statssekretær Roger Schjerva at kostnader til videreutvikling av programvare i stor grad kan fradragsføres som vedlikehold i stedet for å aktiveres som påkostning. Han presiserer også at det er driftsmidlets økonomiske levetid for utvikler som avgjør en evt aktiveringsplikt og avskrivningsperiode, og at levetiden til en programvare ansees som begrenset, og at det derved er grunnlag for avskrivninger.

Denne avklaringen gir bedriftene større forutsigbarhet og tydeliggjør handlingsrommet for hvordan FoU kostnader skal behandles. Nå er det viktig at programvarebedriftene setter seg godt inn i presiseringene som har kommet og følger disse i arbeidet med ligningene.

Nå vil IKT-Norge følge opp saken med skattemyndighetene. -Vi vil be om et møte med Skattedirektoratet for å sørge for at vi har en felles forståelse av reglene og behovet for forutsigbar behandling. De er vel også glade for å beholde verdifulle skatteinntekter fra programvarebedrifter i Norge, så her bør vi ha et godt utgangspunkt for dialog, sier Freihow.

For mer informasjon, ta kontakt med Liv Freihow på 48250924/lf@ikt-norge.no