Samferdselsdepartementet vil i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet lansere en kampanje for IT-sikkerhet og en ny portal på dette området. Dette er et meget viktig initiativ som næringen må støtte opp, og som kan bety enormt mye for investering i sikkerhet i fremtiden.

Programmet består av to deler:
– Første del vil være en presentasjon av innhold og utforming av kommende nasjonal sikkerhetsportal. Her er det viktig at vi kommer med innspill dersom det skulle vise seg nødvendig. Denne delen står Post- og teletilsynet for. 
– Del to vil være en presentasjon av en nasjonal kampanje for IT-sikkerhet. Her er myndighetene ute etter sponsorstøtte. Denne delen ivaretas av Samferdselsdepartementet.

Vi håper din bedrift kan delta da dette vil være det viktigste løftet for IT-sikkerhet fra myndighetene i Norge så langt. For bransjen sin del er det viktig nå å vise at vi er beredt til å «backe» opp myndighetene.

Møtet avholdes:
Tidspunkt: 17 september klokken 12:00-14:00
Sted: Samferselsdepartementet, Møterom B115, Grubbegata

Påmelding sendes IKT-Norges sekretariat: fs@ikt-norge.no eller bt@ikt-norge.no