Lenovo som sammen med Tysvær kommune har kjørt denne saken har gjort en kjempejobb som vil komme hele næringen til gode, sier Bjercke. IKT-Norge har det siste året fulgt arbeidet med denne saken tett. Som et resultat av Personvernnemndas avgjørelse krever IKT-Norge nå at Justis- og politidepartementet setter fortgang i arbeidet med å utarbeide en ny bestemmelse i personopplysningsloven som også tar høyde for den teknologiske utviklingen.

 

I Personvernnemndas vedtak slås det fast at bruk av fingeravtrykksleser gir økt sikkerhet i forhold til dagens praksis med brukernavn og passord. – Det er vel derfor Stortinget har valgt å benytte denne teknologien på sine PCer, sier Bjercke.

 

Personvernnemndas avgjørelse finner du her.