2013 blir et år med store endringer i hvordan myndighetene legger til rette for økt og bedre bruk av IKT i helsevesenet. Endringene vil ha stor påvirkning på oss leverandører.  Det å være tett på de politiske prosessene vil være viktigere enn noen gang. I tillegg går vi inn i et valgår som vil vie stor oppmerksomhet til helsevesenet og IKT; det vil gi oss muligheter til å påvirke, men også utfordre oss til å tenke nytt.
  •  24 januar 10-13: Kjernejournalprosjektet, hvor står vi, hvor går vi og hvordan kan bransjen bidra?
    Møtet er flyttet fra 22/1 til 24/1 pga tilstøtende møter for flere medlemmer.

Helsedirektoratet og prosjektledelsen deltar, mulighet for spørsmål og diskusjon.
Sted: Oslo sentrum.

Påmelding her

 

  • 11 februar 10-13 -Gjennomgang av Stortingsmeldingen om helse og IKT
    Vi må jobbe frem hva vi felles skal mene om meldingen, og synliggjøre våre krav og forventninger til myndighetene. Denne meldingen vil også bli gjenstand for høring og og stortingsdebatt, der vi kan påvirke.
Sted: Oslo sentrum

Påmelding her: