PERX Folkefinansiering AS er første og eneste plattform for låneformidling mellom privatpersoner i Norge. Vi ønsker dem velkommen som medlem i IKT-Norge!

– Med PERX iverksettes delingsøkonomi innen finans for privatpersoner. PERX fasiliterer prosessen hvor låntakere møter långivere, og håndterer de samme prosessene som bankene gjør for sine kunder og låntakere, uten å være en bank, sier Mona Jostedt, CEO i PERX.

PERX gjør det mulig å formidle lån til privatpersoner til under halvparten av forbrukslånsbankenes rentenivåer.

– På den andre siden åpner dette en ny aktivaklasse for investorer som er lavt korrelert med andre investeringer. Forventet avkastning er høyere enn å ha pengene i banken, med en risiko som jeg vil påstå er mer intuitiv for «mannen og kvinnen i gata» enn for eksempel risiko forbundet med aksjer, fond og lån til bedrifter, forteller hun.

perx
Teamet i PERX.

Må forholde seg til gammelt regelverk

PERX ble registrert i konsesjonsregisteret til Finanstilsynet som låneformidler i januar 2017, og gikk live på forsommeren i år.

– Vårt fremste mål er å spare Ola og Kari Nordmann for rentekostnader slik at de kan nedbetale sine forbrukslån raskere og gjenvinne kontroll over egen økonomi. Vi ønsker å refinansiere den eksisterende forbruksgjeldsmassen på 106 milliarder kroner (kilde: Finanstilsynet Q1 2018) til levelige renter. I tillegg utforsker vi muligheter innen også på annen type finansiering hvor pant inngår, våre tekniske løsninger er skalerbare også mot videre produktutvikling innen ulike typer finansiering, sier Jostedt.

Jostedt beskriver det å være leder i en oppstartsbedrift som en en veldig variert og spennende rolle.

– Jeg er veldig glad i mennesker, så jeg er spesielt fornøyd med at jeg får møte mange interessante folk! Samtidig er det utfordrende da vi innoverer og utfordrer det etablerte, og denne delen av delingsøkonomien må forholde seg til et over 40 år gammelt regelverk. Videre er det en utfordring å markedsføre seg tilstrekkelig med begrenset budsjett. Men, det er gøy å være med på dette, og for en som tidligere nesten bare har jobbet i store etablerte selskaper har det vært en bratt læringskurve, forteller hun.

– Norge er en sinke innen fintech

Som oppstartsbedrift i en ny bransje ønsker PERX oppdaterte rammeverk som er tilpasset dagens teknologi.

– Internasjonalt er Norge en sinke innen fintech. Ved å være medlem i IKT-Norge har vi tro på at vi står sterkere i å bedre næringens generelle rammebetingelser, og spesielt innen fintech og folkefinansiering, sier Jostedt.

PERX ser nå frem til å bli et aktivt IKT-Norge-medlem.

– Vi kommer til å delta på relevante eventer og stiller gjerne som «subject matter experts» for lånebasert folkefinansiering dersom det er ønskelig. Vi ser frem til å møte og bli kjent med andre selskaper og deres ansatte. Videre støtter vi formålene til IKT-Norge, og særlig punktene relatert til å fremme nyskaping og samarbeid. Vi håper vi kan bidra til begge deler, avslutter hun.