Med over 15 000 ansatte over hele verden beskriver medlem Tieto seg som Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester. Vi ønsker dem velkommen som vår partner under Arendalsuka 2019. 

unni kvisvik
Unni Kvisvik, regionansvarlig for offentlig sektor i Tieto.

Selskapet har over 40 års erfaring fra den nordiske helse- og velferdssektoren, og har spisskompetanse på å forenkle og digitalisere hverdagen for kunder, brukere og partnere.

Tieto har IT-løsninger som dekker store deler av behovene til norsk offentlige sektor. Vårt fokus er å lage brukervennlige løsninger som gjør brukerne i stand til å gjøre jobben sin mest mulig effektivt. Samtidig bidrar vi til at virksomhetene blir godt rustet for å digitalisere og hente ut gevinster. Vi i Tieto er stolte av vårt bidrag til digitaliseringen av offentlige tjenester som kommer innbyggerne til gode. Vår misjon er både enkel og ambisiøs: Vi vil bygge et smartere samfunn, forteller Unni Kvisvik, regionansvarlig for offentlig sektor i Tieto.

Tilbyr både rådgivning og software

3. juni 2019 var Thomas Nordås på plass som ny sjef for Tieto Norge. Han har ansvar for å implementere selskapets nye strategi og akselerere veksten i Norge. Tieto Norge har 600 ansatte og har som mål å kapre markedsandeler og vokse med minst fem prosent årlig de kommende årene.

– Vi jobber også med å etablere  en enhet innen Digital Experience og forsterke selskapets konsulenttjenester for å fremme innovasjon og virksomhetsfornyelse for norske kunder. Enheten for Digital Experience, inkludert design av serviceopplevelser og smart bruk av data, vil utgjøre kjernen i selskapets nye strategi og fremtidige vekst, sier Kvisvik.

Hun mener at det som gjør Tieto unikt er at de både tilbyr rådgivning og software.

– Slik kan vi forstå hele verdikjeden til kunden. Det gjør at vi kan forutse hvilke utfordringer som kan dukke opp, løse disse og hjelpe kunden med å lykkes, sier hun.

Viktig demokratisk arena

Som regionansvarlig for offentlig sektor i Tieto arbeider Kvisvik mye mot helsesektoren i Norge, hvor Tieto leverer flere ulike løsninger i dag.

– Jeg er med på å skape synlighet med våre løsninger, ideer, og diskutere aktuelle problemstillinger tilknyttet blant annet kommunehelsetjenesten. Jeg gleder meg masse til Arendalsuka som er en god arena for slike debatter. Det finnes så mange muligheter til hvordan vi kan bidra til å styrke norske helsetjenester. Men det kan vi ikke gjøre alene, det gjør vi best sammen med partnere, våre kunder og innbyggerne i Norge, sier hun.

Hun mener Arendalsuka er en viktig demokratisk arena for å treffe politikere og beslutningstakere i offentlig og privat sektor.

– I år er vi spesielt opptatt av diskusjonen om hvordan vi kan vi styrke kommunehelsetjenesten ved å ta i bruk preventive helseverktøy, forteller Kvisvik.

Bedre og flere preventive helsetiltak

Samtidig som stadig flere helsetjenester/helseoppgaver skal utføres av kommunene, blir befolkningen eldre, kravene til effektivitet i kommunehelsetjenesten øker og økonomien blir kontinuerlig mer presset.

– Derfor tar vi debatten sammen med IKT-Norge og Norway Health Tech om hvordan vi lykkes med bedre og flere preventive helsetiltak i kommunene, sier hun.

Tieto og Kvisvik ser frem til gode diskusjoner og debatter om samfunnsaktuelle temaer, særlig innenfor kommunehelsesektoren.

– Det er alltid gøy å komme til Arendal og treffe spennende mennesker fra både offentlig og privat sektor. Arendalsuka er en viktig arena for meningsutveksling mellom politikere og selskaper, sier hun.

– Tirsdag 13. august, klokken 16:00 på Castelle, inviterer vi til debatt sammen med IKT-Norge og Norway Health Tech. Temaet for arrangementet er; hvordan kan vi styrke kommunehelsetjenesten ved å ta i bruk preventive helseverktøy? I panelet har vi flere spennende profiler. Vel møtt til debatt, sier Kvisvik.

tieto

Se alle våre arrangementer under Arendalsuka 2019 her