Med fokus på analyse og å forstå konsekvenser av teknologiinvesteringer hjelper medlem Crayon bedrifter modernisere sin teknologiplattform. Vi ønsker dem velkommen som vår partner under Arendalsuka 2019.

Siden Crayon startet opp i Nydalen i Oslo i 2002 har de vokst til over 1500 ansatte med kontorer i 24 land. Etter å ha brukt noen år på å etablere Crayon i USA, tok Geir Øivind Gulliksen over tømmene som administrerende direktør i Crayon Norge for ett år siden. Han deler noen tanker med oss om hvor viktig teknologi og innovasjon er for Norge, og endringene vi står i.

geir final
Geir Øivind Gulliksen, administrerende direktør i Crayon Norge.

Digitalisering presser frem endring

– Konsekvensen av en digitalisering av kjerneforretningen i alle virksomheter er at investeringer i IKT akselererer sammenlignet med andre kostnader. Historisk har lønn vært den største kostnadsposten ved å drive virksomhet. For flere vil IT ta innpå eller bli større i årene som kommer, sier Gulliksen.

Han mener kunstig intelligens og maskinlæring endrer den samlede erfaringen til virksomhetene og gir en annen effektivitet og nye måter å løse gamle utfordringer.

– Det fører til at forretningsmodeller og konkurransefortrinn som historisk har vært sunne, havner under press, sier han.

Gulliksen mener endringer åpner store muligheter for gevinst for den enkelte bedrift, mens nedsiden har potensiale til å føre deg mot styrt avvikling.

– Crayons produkter, tjenester og konsulenter hjelper bedrifter og virksomheter til å gjennomføre kunnskapsbaserte endringer i teknologiplattform som sikrer opprettholdelse og avdekker nye konkurransefortrinn. Hvor mye det koster å ta forskjellige veivalg betyr vinn eller forsvinn i flere og flere bransjer, sier han.

Globalisering og rekruttering

Gulliksen understreker at politiske rammebetingelser er viktig for å sikre at Norge bygger kompetanse på områdene som sikrer at vi beholder verdiskapingen.

– Når det som før var fysisk infrastruktur og humankapital digitaliseres, ser vi at det havner i færre hender, og i hovedsak sentralisert på noen få globale hender. For å sammenligne med et annet eventyr; det ble tatt smarte og bærekraftige beslutninger som sikret at Norge ble en verdensleder på innovasjon og teknologi til oljeindustrien, sier han.

Gulliksen og Crayon ser at den viktigste begrensningen for vekst og innovasjon i Norge er mangel på nok mennesker med utdanning og erfaringen som skal til for å gjennomføre endringene som alle bedrifter og virksomheter i Norge trenger.

– Vi ser at det er en veldig skjev fordeling mellom kjønnene i bransjen vår. Hvis like mange kvinner som menn velger IT hadde vi løst rekrutteringsutfordringen på dagen, sier han.

Innspill i samfunnsdebatten

Arendalsuka har vokst til å bli en betydningsfull arena for å diskutere viktige spørsmål innen politikk, næringsliv og samfunn.

– Crayons posisjon som en av topp 10 Microsoft-partnere globalt som store teknologileverandører satser på for sin distribusjon, gir oss et unikt innblikk i hvordan de agerer, og posisjonerer seg for fremtiden, forteller Gulliksen.

Gjennom sitt medlemskap i IKT-Norge ønsker Crayon å engasjere seg mer i samfunnsdebatten, og ser frem å dele av sin erfaring og belyse mulighetene vi står ovenfor.

– Under Arendalsuka inviterer vi til to spennende paneldebatter, «Likestilling i teknologisektoren i Norge» og «Norge som teknologinasjon». Her vil vi dykke ned i temaer som likestilling i teknologibransjen og hva vi kan gjøre for å tiltrekke de store aktørene til å legge sine datasentre til Norge og hvordan teknologi vil påvirke samfunnet fremover, sier Gulliksen.

Se oversikt over alle våre arrangementer under Arendalsuka 2019 her