Microsoft er et verdensledende teknologiselskap som tilbyr produktivitetsløsninger og plattformer. IKT-Norge er veldig glade for å ha Microsoft med som partner under Arendalsuka 2018!

2000px microsoftlogo2012 svg

Microsofts hovedkontor ligger i Redmond, WA, og selskapet har mer enn 100 000 ansatte i hele verden. Det ble grunnlagt i 1975, og etablerte kontorer i Norge i 1990. I Norge har Microsoft 300 ansatte på hovedkontoret på Lysaker utenfor Oslo, og 260 ansatte i Microsoft Development Center i Oslo, Trondheim og Tromsø. Microsoft i Norge jobber med over 1700 partnere som tilbyr Microsoft sin teknologi til markedet. I juni 2018 forsterket Microsoft sin tilstedeværelse og satsning i Norge ved å annonsere etableringen av to datasentre i Stavanger og Oslo, som skal sikre at data blir lagret på norsk jord mens verdi også kan skapes internasjonalt.

– Microsofts visjon er å gjøre hvert menneske og hver organisasjon i hele  verden i stand til å oppnå mer og nå sitt fulle potensiale. Derfor engasjerer vi i Microsoft oss i prosjekter og organisasjoner hvor vi med vår kunnskap og kompetanse kan bidra til å gjøre en forskjell der teknologien fortsetter å løfte Norge, forteller administrerende direktør i Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen.

Snur opp-ned på det etablerte

Den teknologiske utviklingen har tatt enorme skritt de siste ti årene.

– Fremover vil skrittene erstattes av sjumilssteg. Ingen kan si sikkert hvordan morgendagen blir, men vi vet at den vil preges av to viktige trender som smelter sammen – skyløsninger og kunstig intelligens. Skytjenester er fremtidens infrastruktur. Verktøyene vi nå er i ferd med å skape er så kraftige, annerledes og nyskapende at de kan snu opp-ned på grunnleggende rammeverk i samfunnet. Kunstig intelligens vil utvilsomt forbedre og forenkle livene våre på mange måter og arenaer, og vil være en del av løsningen på store samfunnsutfordringer, sier hun.

Lein-Mathisen mener vi ikke må glemme å betrakte framtiden med et kritisk blikk.

– Vi må være tidlig ute med å adressere behovet for klare etiske prinsipper, nasjonal og internasjonal lovgivning og livslang læring, som gir tillit til at teknologien er ansvarlig, inkluderende og til å stole på. For at fellesskapet skal komme fram til gode løsninger må også folkevalgte, akademia, næringslivet, organisasjoner og engasjerte samfunnsaktører ta sin del av ansvaret og engasjere seg, sier hun.

Med nye muligheter kommer også nye utfordringer

Microsoft anser Arendalsuka er en viktig arena, både for læring, nettverksbygging og for å kunne bidra med innsikt innenfor områder som kunstig intelligens og hvordan vi sammen kan løfte Norge.

– Et teknologskifte snur opp ned på alle våre arbeidsprosesser på tvers av sektorer og bransjer om vi er i det private eller i det offentlige.Vi står overfor en digital revolusjon drevet av stordata, skytjenester og kunstig intelligens. Utvikler og bruker vi teknologien riktig gir det et hav av muligheter. Med nye muligheter kommer også nye utfordringer, sier Lein-Mathisen.

Som en global aktør i 123 land, ønsker Microsoft å bidra i diskusjonen om muligheter og utfordringer med det digitale skiftet.

– Vi har erfaring med myndigheter og kunder over hele verden på hvordan få dette til. Noen utfordringer og muligheter er unike, men på mange områder kan man lære av hverandre. Derfor ønsker vi å dele våre erfaringer og anbefalinger på området, sier hun.

Felles arrangement i Arendal

Under Arendalsuka ønsker Microsoft å sette fokus på viktigheten av at politikere, næringslivet, akademia og andre samarbeider tettere.

– Dette for at vi sammen kan bidra til å skape økonomisk vekst for Norge, og sikre at ingen faller utenfor i den teknologiske utviklingen vi nå går igjennom, avslutter Lein-Mathisen.

Microsoft og IKT-Norge holder sitt felles arrangement «Digitalt utenforskap og fremtidens arbeidskraft – hvordan skal vi rigge arbeidslivet for å klare omstillingen?» onsdag 15. august 2018 kl. 16.00 – 17.00  på Castelle i Arendal. Les mer her.

Se fullstendig oversikt over IKT-Norges arrangementer under Arendalsuka