Bakgrunnen for initativet er at simulering og spill og alle fagområder rundt, har stor og økende betydning innen en rekke områder i forsvaret. 

FFI og forsvaret sitter selv på dyp kunnskap og lang erfaring, men har samtidig et økende behov for samarbeid med industrien, også den som i dag normalt ikke ser på seg selv som leverandører mot forsvaret. 
 
Der er allerede noen miljøer som «organiserer» fagmiljøene. Eksempler er
Spillprodusentforening: www.spillprod.no og JoinGame: www.joingame.org.  Imidlertid har forsvaret særlige behov som kan være av interesse for bedrifter også utenfor disse etablerte nettverkene.  Møtet 3 sep kan derfor markere en mulig start på et utvidet nettverk av bedrifter som (sammen) kan levere løsninger og kunnskap inn mot forsvaret.

Fra Innovasjon Norge er det en ambisjon at samspillet mellom forsvaret og bedriftene på sikt blir en kilde til kunnskapsdannelse og innovative produkter og der disse også har kommersiell suksess i et antatt internasjonalt voksende marked.

Eksempler på utfordringer:
FFI ser behov for introduksjon av AI i simulatorer for å erstatte manuelle operasjoner med fornuftig automatisert oppførsel. Disse AI-«modulene» bør også ivareta de myke aspekter som økonomi/politikk og sosial samhandling.

Arbeidet skal muliggjøre en konvergens mellom virtuelle verdener og simulering. Andre stikkord er modular oppbygging, åpen kildekode og standardisering.
 
Et antatt mer langsiktige ønske fra FFI er utvikling av en norsk spillmotor som understøtter behovet for fleksibel / modulær oppbygging av virtuelle verdener med simulering. 

Tid:
Onsdag 3 sep 08 kl 0900 – 1300.

Sted:
Forsvarets Forskningsinstitutt, Instituttveien 20, Kjeller

Foreløpig Agenda:
0900:  Innpassering i porten FFI / Kjeller (NB kom ikke for sent da folk må hentes og ledsages!)

0915 – 0920: Velkommen til FFI (Hilde Hafnor / Karsten Bråthen)
0920 – 0940: Kort introduksjon av deltagerne.
0940 – 1000: Forsvarets aktiviteter og behov innen simulering og spill. (Hilde Hafnor / Karsten Bråthen)
1000 – 1010: Innovasjon Norges forventinger (Kjell Arne Nielsen)
1010 – 1020: Nettverking og gange til Battlelab
1020 – 1115:  Besøk i Battlelab
1115 – 1130: Kaffe og nettverking
1130 – 1145: Presentasjon av JoinGame (NN: JoinGame)
1145 – 1200:  Presentasjon av Selskap / teknologi NN1 (velges ut av Joingame / IKT Norge)
1200 – 1215:  Presentasjon av Selskap / teknologi NN2 (velges ut av Joingame / IKT Norge)
1215 – 1245:  Refleksjon / diskusjon om mulighetsrommet (ledet av IKT-Norge)
1245 – 1300:  Oppsummering og neste steg (Joingame / NFR)

Påmelding og mer info:

Kjell Arne Nielsen, Innovasjon Norge.
kjnie@innovasjonnorge.no, 992 87 311