Regjeringens datasenterstrategi har vært en viktig faktor for å tiltrekke seg store internasjonale kunder til Norge.

Volkswagen Group vil bruke datakraften i senteret til sine utviklingsprosjekter for Volkswagen og Audi passasjerbiler. Datasenteret ble bygget på kun seks måneder og er drevet av grønn vannkraft samtidig som moderne kjøleløsninger gjør det meget energieffektivt.

Green Mountain og Volkswagen Group kunngjorde i går at Volkswagen har etablert seg med to «High-Performance Computing» datasentre hos Green Mountain på Rjukan. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er positiv til den raske veksten den norske datasenterbransjen nå opplever.

– Vi jobber med digitalisering innen alle områder av Volkswagen-gruppen. Med ny teknologi og digitale former for samarbeid er det et økende behov for datakraft i selskapet. Som et resultat, utvider vi stadig vår kapasitet, forteller Mario Müller, Head of IT Integration and Services hos Volkswagen Group.

– For oss er både økonomiske faktorer og bærekraft i selskapet viktige aspekter. Det nye datasenteret i Norge tilfredsstiller begge deler. Driften er kostnadseffektiv og helt klimanøytral, sier Müller.

ribbon cutting ceremony 900x400 2
Båndet til det rykende ferske datasenteret klippet av Tor Kristian Gyland, CEO i Green Mountain (venstre) og Mario Müller (høyre), Head of IT Integration and services i Volkswagen Group. Foto: Elisabeth Jacobsen/Green Mountain

Høy kvalitet på kort tid

Kontraktsinngåelsen med Volkswagen er et resultat av flere faktorer: Norges overskudd av fornybar energi til en lav pris, fordelaktige rammevilkår og Green Mountains evne til å bygge datasentre av høy kvalitet på kort tid.

– Dette viser at regjeringens datasenterstrategi fungerer. Vi klarer nå å tiltrekke oss store internasjonale kunder til Norge. Vi er veldig stolte av denne tillitserklæringen fra Volkswagen, sier administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland.

Green Mountain er et datasenterselskap som spesialiserer seg på å levere avanserte datasentertjenester til krevende kunder over hele verden. I 2018 kunngjorde de en stor investering i utvidelsen av Rjukan-anlegget for å møte en bestemt kundes behov. De gleder seg over å kunne offentliggjøre at denne kunden er Volkswagen Group.

Et av hovedkravene fra Volkswagen var å etablere et senter som både var bærekraftig og kostnadseffektivt. Green Mountains datasentre drives av fornybar vannkraft med Europas laveste energipriser. Vårt kalde og våte klima kombinert med høyteknologiske kjøleløsninger gjør det også svært energieffektivt.

vwby jf213lowres
Slik ser det nye datasenteret på Rjukan ut. Foto: Elisabeth Jacobsen/Green Mountain

Avlaster egen IT-infrastruktur

Selve datahallene, som har en nåværende kapasitet på 2.75 MW, var ferdigstilt i begynnelsen av april. Konstruksjonstiden var kun seks måneder, og bruken av pre-fabrikkerte moduler samt en sterk innsats fra flere lokale entreprenører gjorde det mulig.

Fremover vil Volkswagen Group bruke datakraften i senteret til sine utviklingsprosjekter for Volkswagen og Audi passasjerbiler. Dette inkluderer for eksempel simuleringer av kollisjonstester og virtuelle vindtunneltester. Slike beregninger er ikke tidskritiske, men svært komplekse og energikrevende. Å outsource slike oppgaver til et eksternt datasenter avlaster deres egen IT- infrastruktur vesentlig.

– Det er en sterk anerkjennelse av Green Mountain som solid datasenteraktør når et ingeniørtungt selskap som Volkswagen Group velger å etablere seg i Norge. Green Mountain bidrar til å sette Norge på det internasjonale datasenter-kartet og særlig viktig er det å synliggjøre Norge som vertsnasjon for tungregnesystemer, sier IKT-Norges direktør for næringsutvikling, Fredrik Syversen.

Denne etableringen fremmer ikke bare Norge som datasenterlokasjon, men skaper også mange positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Det er estimert at for hver megawatt i et datasenter skapes det ca. 20 nye arbeidsplasser.

Næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, er også entusiastisk.

– Data har blitt en nøkkelressurs for utviklingen av næringsliv og samfunn, og behovet for datasentre vil bare øke. Regjeringen satser på denne vekstindustrien som skaper både arbeidsplasser og økonomisk vekst. Det er derfor svært gledelig at Volkswagen ønsker å etablere seg hos Green Mountain på Rjukan.

Om Green Mountain:

Green Mountain AS designer, bygger og driver samlokaliseringsdatasentre. De har for tiden to datasentre i Norge med planer om å utvide i andre regioner. Datasenteret på Rennesøy nær Stavanger (DC1-Stavanger) er bygget dypt inne i et fjell i et tidligere NATO-anlegg med høy sikkerhet. Her disponerer de 22000 m2 og har en kapasitet på 25 MW. Datasenteret i Telemark (DC2-Telemark) ligger i «Vannkraftens vugge» med flere lokale vannkraftverk i nærheten. Her disponerer de 50 000 m2 og har en kapasitet på 50 MW.

Green Mountain er en av de største aktørene i sektoren i Norge med kunder innen bank/finans, IT, offentlig, helse med mere. Til info er selskapet medlem av IKT-Norge.