torgeir citomediaSmart IT er en ny web-TV serie om hvordan offentlig sektor kan dra mer nytte av IT. Stadig flere offentlig tjenester blir digitalisert, og IT er kanskje den viktigste driveren for å slanke og effektivisere det offentlige.

Smart-IT hostes på Vippy og er produsert av Citomedia i samarbeid med Dataforeningen, IKT-Norge, KS og Computerworld.

Episode 1: Gevinstrealisering

Hvorfor sliter da offentlig sektor med å ta ut gevinster av IT investeringene sine? Og hvilke gevinster kan det offentlig ta ut av IT? Det ser vi nærmere på i denne første episoden av Smart IT.

 

 

 

Episode 2: Åpne data skaper nye tjenester

Andre episode av Smart IT tar for seg hvordan nye tjenester kan oppstå ved at offentlig sektor tilgjengeligjør dataene sine. Det er estimert et næringspotensial på 1,9 milliarder kroner med åpne data fra det offentlige, men hvor står vi i dag? Se hva utviklingsministeren, Friprogsenteret og andre fra IKT bransjen har å si om mulighetene som ligger i åpne offentlige data.
t