Foreløbig agenda:

* Åse Karie Haugeto, arbeider i Teknologirådet (Organ som gir Stortinget råd om teknologi) . Hun leder prosjektet eHelse- Fremtidens alderdom. Vi får innblikk i prosjektet, prosessene og hvilke foreløpige resultater som foreligger. Mer om prosjektet her: http://www.teknologiradet.no/Fullstory.aspx?m=28&amid=4335

* Rep fra Shdir (ikke bekreftet) Hvilke føringer og beslutninger kan vi forvente rundt bruk av IKT i helsesektoren.
Alternativt: representant for Datatilsynet som redegjør for deres oppmerksomhet knyttet til helsesektoren.

* Vi planlegger et seminar på Stortinget til høsten om eHelse i samarbeid med Teknologirådet, hva bør vi fokusere på?

* Skal vi etablere et leverandørforum for IKT til helsesektoren?

Påmelding til fredrik.syversen@ikt-norge.no