Alliance  skal forvalte ett av to såkornfond, hvert fond på ca 500. mill NOK,  fondet er rettet mot IKT-næringen bestemte Innovasjon Norge torsdag 21 november. – Gratulerer til Alliance teamet, dette er kjempebra for norsk IKT-næring, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.

IKT-Norge har i lang tid fortalt det politiske miljøet og virkemiddelapparatet at et av såkornfondene må rettes mot IKT-næringen.  –  Det er derfor en gledens dag for alle med hjerte for norsk IKT-næring, og det blir spennende å følge Alliance og se hvilke selskaper de skal hjelpe opp og frem, sier Syversen.

Fredrik Syversen

Bill.mrk. “Investeringer savnet”

Det er en helt spesiell energi som gjør at nye selskaper spretter opp som paddehatter. MESH, StartupLab, Gründergarasjen og BetaFactory er noen av miljøene som har bidratt til mer enn 100 nye selskaper bare det siste året. Norsk IT-sektor er dobbelt så lønnsom som resten av fastlandsindustrien. Likevel har vi manglet statlig satsing på IKT og digitale næringer.  – Nå får vi fylt på med helt nødvendig kapital sier Fredrik Syversen

For den norske økonomien har det begrenset verdi å ha hundrevis av oppstartsselskap om ikke noen av dem vokser seg større. Flere må vokse til mellomstore bedrifter med 10, 20 eller 30 ansatte. Noen bør også vokse seg enda større. Vi ønsker oss et norsk Rovio, Skype eller Spotify.

 De private ildsjelene har begynt å legge engasjement og penger i å få det til. Alle forutsetninger er til stede for at Oslo kan bli arnestedet for det næringslivet vi skal leve av i fremtiden. Nå får  Alliance og andre investorer anledningen til  å løfte IT-bransjen i Osloregionen og hele IT-Norge til et nytt nivå.

Om såkonfondene:

Målsettingen er at hvert av fondene blir på om lag 500 millioner kroner som finansieres med egenkapital med en 50/50-fordeling mellom private investorer og staten. For å utløse privat kapital stiller staten med risikoavlastning for de private investorene i fondene. Staten vil bidra med inntil 250 millioner kroner i hvert av de to fondene.

Forvalterne av de to nye såkornfondene skal reise den nødvendige private kapitalen før fondene kan gjennomføre sine første investeringer. Fondene er trolig operative fra sommeren 2014.

For mer informasjon:

 

Fredrik Syversen

Direktør for næringtuvkling

Mob: 92032470