Talentprogrammet Oda er et faglig lederprogram for kvinner i IKT-bransjen. Det første programmet ble gjennomført i 2002.

IKT-Norge opprettet Oda-programmet for å øke andelen kvinnelige ledere i IKT-bransjen. Deltakerne utvikler seg som ledere, og flere oppnår utvidet ansvarsområde som et resultat av Oda-programmet.

Skal knekke karrierekodene
Forskning har identifisert flere fellesnevnere for de kvinner og menn som blir toppledere. Disse er blant annet trygghet i lederrollen, strategisk tenkning, tallforståelse, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og gründerinnstilling. Oda-programmet struktureres omkring disse egenskapene for å hjelpe deltakerne å knekke karrierekodene.

Selve programmet er bygget opp at tre hovedkomponenter:

·  Gruppesamlinger/seminarer
·  Coaching – talent/agent-relasjon
·  Faglig oppgave

Møter næringslivsledere, danner nettverk
Under programmets faglige samlinger får de kvinnelige deltagerne, som kalles «talenter», møte næringslivsledere som eksemplifiserer gode lederegenskaper. Gruppen av talenter bevisstgjøres og utfordres gjennom diskusjon og rollespill.

Gruppedynamikken på samlingene danner også grunnlag for et nettverk som kan være særdeles verdifullt for kvinnene senere.

·   Les mer om samlingene, hvordan deltakerne nyttegjør faglig innhold og nettverking

Coaching
Talentene blir koblet mot en ”agent”, en erfaring næringslivsleder som fungerer som samtalepartner i det året programmet varer. I samhandling med sin agent får talentet testet og videreutviklet sine lederegenskaper, gjerne i møte med agentens erfaringer og hverdag – for eksempel agentens ledergruppe.

·   Les mer om formålet med talent/agent-relasjonen og erfaringer fra tidligere talent/agent

Utvikling gjennom faglig oppgave
Talentene skriver også en faglig oppgave i løpet av programmet. Oppgaven skal ha verdi for talentets bedrift, og bidra til å synliggjøre talentet internt.

·  Les mer om oppgaven og hvordan den kan ha betydning for talentet i sin bedrift