– talentprogram

IKT-næringen er en næring i sterk vekst, men med få kvinner blant ansatte og i ledende stillinger. Dette er en enorm utfordring for bransjen generelt og for hvert selskap spesielt.

Mangfold er økonomisk lønnsomt, både for å skape gode arbeidsplasser og for å utvikle leveranser med bred treffsikkerhet i en mangfoldig kundegruppe.

Ønskes mer informasjon om Odas faglige fundament, kontakt fagansvarlig Anne Grethe Solberg på anne.grethe.solberg@genderconsulting.no eller på telefon 92 08 10 29.

Vil du vite mer om hvordan det er å medvirke i talentprogrammet, kontakt Liv Freihow, IKT-Norge og deltaker kull 4, lf@ikt-norge.no eller telefon 482 50 924.

  • ODAtalent er et lederutviklingsprogram for kvinner i IKT-næringen.
    Du kan lese mer om talentprogrammet fra Kull 4 her.

Vi i IKT-Norge støtter de viktige tiltak som eksisterer i bransjen og som bidrar til økt mangfold. Ta kontakt direkte med følgende organisasjoner om du ønsker mer informasjon.

TENK – Tech-Nettverket for kvinner

Oda-Nettverk – nettverket for kvinner i IKT bransjen

Girl Geek Dinners

Women in Tech – se strømmet video fra WIT 6. mai i Oslo.

 

IKT-Norge arrangerte sammen med ODA-Nettverk, TENK, Girl Geek Dinners og Deichmanske bibliotek GirlTechFest på Oslo Innovation Week. 200 jenter fikk lære seg alt om koding og programmering. Les mer om dagen her.