Prosjektoppgaven utvikler både deltaker og selskap

– Oppgaven skal være noe praktisk og nyttig som er av interesse for firmaet, og helst noe du brenner for, forteller Oda-talent Lene Linnerud, Change Manager i NetCom. Hun leder endringshåndtering i NetComs tekniske divisjon. –Jeg har valgt å se på hvordan vårt kundesenter og vår tekniske divisjon kommuniserer for å gi best mulig svar til kundene.

Fokus på forbedring
Faglig leder for Oda-programmet, Anne Grethe Solberg, sier meningen med oppgaven er at deltakerne skal få bruke sitt engasjement til å få mer innsikt i et felt i virksomheten de virkelig har tro på.

– Det skal også gi noe tilbake til verdikjeden i selskapet, forteller Solberg. – Deltakeren ser et punkt hvor bedriften kan bli mer effektiv, og kan bidra til en positiv endring for selskapet.

NetCom har som mål å være det beste stedet å være kunde. En dagsaktuell problemstilling for Lene Linnerud er hva selskapet kan gjøre for å gi enda bedre service til kundene. I sin oppgave intervjuet hun alle gruppelederne i NetComs kundesenter i Norge for å se hvordan teknisk divisjon kan hjelpe dem bedre. Noen hypoteser har blitt bekreftet og andre tilbakevist.

– Jeg ble litt overrasket over at det er så lite problemer med kommunikasjonen rundt det tekniske. Kundesenteret har sjelden problemer med å forstå hva som blir sagt. Det vi kan jobbe mer med, ser blant annet ut til å være kontaktpunktene, forteller Linnerud.

Synlig i selskapet
Ett av målene med prosjektoppgaven er økt synlighet i egen organisasjon. Lene Linnerud skal presentere resultatene internt i NetCom, både til direktøren og andre deler av organisasjonen.

– Som et resultat av at jeg deltar i Oda-programmet får jeg en mulighet til å synliggjøre meg selv internt, som jeg ellers ikke ville fått, sier Linnerud.

– Funnene fra undersøkelsen vil legge grunnlag for endringer. Vi skal fremheve det som er positivt og jobbe med det som kan bli bedre. Nå har jeg identifisert problemområder og nødvendige tiltak, som vi kan bruke for at teknisk divisjon skal gi enda bedre støtte til kundesenteret. En veldig praktisk og konkret oppgave som har vært utviklende både for meg og selskapet, mener hun.

–Dette har også vært en god måte for meg å bli kjent med flere deler av organisasjonen på, og for organisasjonen å bli bedre kjent med meg. Oppgaven har vært en prosess jeg har lært mye av. Det er spennende å jobbe med noe selskapet virkelig ønsker å sette fokus på.